T2013-09-CCUS Shipping

Samenvatting

Dit project beoogt de ontwikkeling van offshore CO2 transport and opslag te ondersteunen, door ontwerp en kosten van een systeem voor transport van CO2 per schip uit te werken en de haalbaarheid van zo’n systeem voor transport naar olie- en gasvelden aan te tonen. Demonstratieprojecten van transport van CO2 per schip kunnen het begin vormen van een grotere CCS infrastructuur, omdat ze voor opslaglokaties een zekerheid van aanvoer van CO2 kunnen verzorgen en, tegelijkertijd, zekerheid van opslag kunnen bieden aan CO2-afvangprojecten. Het project zal de technische en economische haalbaarheid van scheepstransport van CO2 uitwerken.

Als bron van CO2 zullen CCS demonstratieprojecten gebruikt worden, die, wanneer de afgevangen volumes gecombineerd worden, kunnen dienen als bron voor één of enkele offshore olievelden. De nadruk zal liggen op het ontwerp van het schip en het ‘offshore offloading’ systeem; voor de overige onderdelen van de keten, zoals de overslaginstallaties aan land, zijn al uitgewerkte ontwerpen beschikbaar uit eerdere studies. De noodzaak voor en plaatsing van verwarming en compressie van de CO2 bij afladen bij het olieveld zal voor verschillende velden worden uitgewerkt.

De studie zal gebruik maken van specifieke olie- en gasvelden, om de voorwaarden voor de offshore offloading zo realistisch mogelijk te krijgen. De olievelden liggen op het Noorse Continentaal Plat. Offshore gasvelden worden gebruikt, om te inventariseren in hoeverre het gebruik van één type schip en offloading systeem voor zowel olie- als gasvelden mogelijk is. Het K12-B veld in het Nederlandse deel van de Noordzee zal gebruikt worden als representatief voor de condities bij offloading bij gedepleteerde gasvelden.

De combinatie van olie- en gasvelden zal de technische en economische (kosten) aspecten van het gebruik van één type schip voor beide soorten velden duidelijk maken.