T2013-01-CCUS Q&A Tree CATO2

Samenvatting

Een groot deel van het CATO-2 onderzoeksprogramma richtte zich op kennisvragen rondom veilige en betrouwbare geologische opslag, injectie en transport van CO2. Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd, die nog niet goed toegankelijk is voor niet-wetenschappelijk betrokkenen.

Om vragen van stakeholders binnen en buiten het ROAD-project te kunnen beantwoorden, worden de CATO-resultaten die betrekking hebben op opslag herformuleerd in een vraag- en antwoordstructuur. Naast algemene vragen over bijvoorbeeld veiligheid en betrouwbaarheid worden ook meer specifieke vragen beantwoord. Op deze manier worden de bevindingen van CATO-2 ontsloten voor direct en indirect betrokkenen bij ROAD.