CCUS

Ambitie

Op basis van de huidige energiescenario’s zal CCS (Carbon Capture & Storage) tenminste 20% bijdragen aan de totale CO2-uitstootreductie. Waar mogelijk wordt CCS gecombineerd met hergebruik van CO2. Dat wordt CCUS (Carbon Capture, Utilization & Storage) genoemd. Brede toepassing van CCUS wordt rond 2020–2030 verwacht. Daarvoor is ontwikkeling van – toegepaste – kennis nodig en en tegelijkertijd ondersteuning van CCUS-demonstratie- en pilotprojecten.

Het programma is gebaseerd op oplossingen in de hele CCUS-keten voor onder meer afvang, gebruik, transport en opslag. De keten wordt benaderd vanuit technologisch, economisch, maatschappelijk en juridisch perspectief.

Het programma richt zich op oplossingen voor: 1. Technische, economische, en maatschappelijke barrières zoals onderkend bij de uitvoering van CCUS-pilots en demonstratieprojecten. 2. Het verlagen van de kosten en vergroten van de veiligheid van afvang, transport en opslag. 3. Nuttige toepassing van CO2 (hergebruik).

Doelstellingen programma's

De CCUS-programmalijn kent 3 programma’s:

  • Programma 5.1 CO2-afvang – Het ontwikkelen van technologie voor CO2-afvang en het demonstratierijp maken van deze technieken voor de toepassing in gasgestookte centrales, de chemische industrie, raffinaderijen, staalfabrieken. Daarnaast kijkt het programma ook naar technologieontwikkeling voor overige industriële toepassingen. Voorbeelden zijn chemical looping, nieuwe absorptieconcepten en pre-combustion capture.
  • Programma 5.2 Toepassing/hergebruik van CO2 – Gericht op technologieontwikkeling en demonstratieprojecten die toepassing en hergebruik van CO2 mogelijk maken. Voorbeelden zijn biologische en chemische conversie, mineralisatie en enhanced hydrocarbon production.
  • Programma 5.3 Opslag, verificatie, monitoring en veiligheid – Gericht op technologieontwikkeling en het demonstratierijp maken van opslag, inclusief verificatie, monitoring en veiligheid. Hierbij dient opslag breed te worden geïnterpreteerd als tijdelijke opslag (bijvoorbeeld voor hergebruik) en permanente opslag. Het deelprogramma 5.3 betreft ook de aan CCUS gekoppelde transport- en systeemintegratie-issues.

Showcases

[2 of 3 projecten]