Programmalijn 2: Elektrificatie van processen

Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe kosteneffectieve apparaten, processen en diensten inclusief ontwerptools en -strategieën, voor eindgebruikers in de procesindustrie, die het aandeel hernieuwbare energie in de industrie via elektrificatie kosteneffectief maximaliseren en de maatschappelijke kosten voor opslag en infrastructuur van hernieuwbare elektriciteit verlagen, waarbij de impact van de industrie op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid gelijk blijft of wordt verkleind. Projecten binnen deze deelprogrammalijn zijn gericht op onderzoek en ontwikkeling van de volgende apparaten, processen en diensten:

Elektrificatie

Elektrificatie van de procesindustrie kan via power-to-heat, warmteproductie met elektriciteit (lijn 1a), en via power-to-products. De directe synthese van moleculen via elektrochemie (power-to-molecules), elektrische input van mechanische energie of elektrisch gedreven scheidingsprocessen zijn daarvoor belangrijke opties.

De onderzoeksthema’s zijn:

  • Nieuwe elektrisch-gedreven processen voor omzetting en scheiding;
  • Onderzoek naar elektrochemische productie van kleine moleculen als energiedrager;
  • Ontwikkeling van innovatieve manieren van inkoppeling elektriciteit in reactoren (UV, magnetron, inductie etc.) en bijbehorend procesontwerp;
  • Ontwikkeling van procesgeïntegreerde elektrische verwarmingsmethoden voor hoge temperatuur.
Flexibiliteit en infrastructuren

Demand response met elektrische processen heeft grote potentie om processen gebruik te laten maken van hernieuwbare elektriciteit en tegelijk flexibiliteit te leveren aan het energiesysteem. Daarvoor zijn nieuwe economies of scale nodig: concepten voor modulaire schaalvergroting.

De onderzoeksthema’s zijn:

  • Procesontwikkeling die wisselend aanbod van duurzame elektriciteit inpasbaar maakt, inclusief de downstream processing;
  • Ontwikkelen van modulaire processen en sensoren en ICT voor flexibilisering van processen;
  • Ontwikkeling van flex-diensten op basis van demand response in de industrie.