Innovatieprogramma

Inhoud van deze pagina
Fietser op industriële plant

De procesindustrie is een belangrijke economische factor in de Nederlandse economie, en is ook een grote gebruiker van energie- en grondstoffen. Meer dan een derde van het totale (finale) energiegebruik wordt gebruikt in de industrie. Meer dan 70% daarvan is warmte. Inclusief het gebruik van energiedragers als grondstof is zelfs 46% (ca. 1100 PJ) van het totale energieverbruik toe te rekenen aan de industrie. Daarmee is de industrie ook verantwoordelijk voor meer dan 40% van de nationale CO2-emissies. Deze uitstoot moet verregaand worden teruggebracht om de nationale doelstellingen voor 2030 van 49% CO2- emissiereductie te halen.

Het innovatieprogramma Energie en Industrie bestaat uit vier programmalijnen, waarbij de eerste programmalijn is opgebouwd uit twee sub programmalijnen. Per programmalijn is het doel, het portfolio met apparaten, processen en diensten en voor 2019 van belang zijnde onderzoek en ontwikkelingsonderwerpen voor JIP-projecten beschreven. Daarnaast werkt TKI E&I samen met TKI Nieuw Gas in de programmalijnen Waterstof en Geo-Energie en met TKI Biobased Economy en TKI Chemie in de programmalijn Circulaire Grondstoffen en Producten.