TKI Energie & Industrie

De industrie speelt als grootgebruiker een meervoudige rol in de overgang naar het gebruik van duurzame energie.

Daarom moet het energieverbruik in deze sector efficiënter worden. De te gebruiken energie zal van fossiel naar duurzaam opgewekt moeten verschuiven. Dit laatste betekent in de (Europese) praktijk vaak een omslag van warmtegedreven processen naar elektrisch gedreven processen. Ook een efficiënter gebruik van grondstoffen leidt tot (secundaire) energie-efficiëntie.

Hier vindt u alle presentaties van het afgelopen matchmaking event.

Nieuws