Subsidie

Sinds 1 april 2017 staan 2 calls open voor Energie en Industrie.

Deze bestaat uit de regeling voor het Joint Industry Program (JIP) en de regeling voor Early Adopter Projects (EAP).

Algemeen

De projecten moeten vallen binnen de scope van de programmalijnen van TKI Energie en Industrie, gericht op verduurzaming van het industriële energiesysteem:

Programmalijn 1. Warmte:

Reductie van het fossiel energiegebruik voor warmteproductie en -gebruik via energie-efficiency en procesvernieuwing.

 • Programmalijn 1a. Warmte - Warmtemanipulatie en –opslagtechnologie

Energie-efficiënte en duurzame productie van warmte en koude door manipulatie en opslag van warmte

 • Ontwikkeling en veldtesten industriële warmtepompen
 • Verduurzamen warmteaanbod
 • Industriële warmteopslag
 • Terugwinning restwarmte uit ‘moeilijke’ stromen
 • Innovatieve conversies van restwarmte
 • Programmalijn 1b: Warmte – Efficiënte procestechnologie

Vermindering van de warmte- en koudevraag door vergaande verhoging van de procesefficiency

 • Nieuwe procesontwerpen en concepten; innovatieve procesbeheersing
 • Efficiënte scheidingtechnologie als alternatief voor destillatie
 • Efficiënte droog- en ontwateringsprocessen
 • Efficiënte conversie/reactortechnologie

Programmalijn 2. Systeemintegratie - Elektrificatie en Flexibilisering

Inzet van hernieuwbare energie via elektrificatie en flexibilisering van processen.

 • Ontsluiten flexibiliteitspotentieel van de procesindustrie
 • Integratie van warmteopslag & directe elektrische verwarming in warmtesystemen
 • Ontwikkeling en toepassing van electrolysers voor duurzame waterstofproductie
 • Power to chemicals

Programmalijn 3. Circulariteit

Het sluiten van kringlopen, o.a. via industriële symbiose en hergebruik van afval- en processtromen.

 • Terugwinning van waardevolle componenten uit reststromen
 • Industriële symbiose, technologie voor lokale optimalisatie van afval en grondstoffen.

Joint Industry Program (JIP)

 • Budget: € 6,25 miljoen
 • Sluitingsdatum: 30 mei 2017 om 17.00 uur.
  • Doelstelling: ondersteunen van een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een Energie en industrie (JIP) gericht op nieuw toegepast R&D-onderzoek.
  • Er wordt een substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage van bedrijven verwacht.

  Meer informatie over het programma

 Early Adopter Projects (EAP)

 • Budget: € 300.000
 • Sluitingsdatum: 3 oktober 2017 om 17.00 uur.
 • Doelstelling: ondersteunen van energiebesparende technologieën met mkb’ers als technologieleveranciers of een consortium van een onderzoeksorganisatie die als technologie-eigenaar (IP-leverancier) optreedt en een mkb’er die deze technologie wil vermarkten.
 • ISPT en NL GUTS kunnen u helpen het project te realiseren met aanvullende financiële middelen en stellen projectmanagement-tools beschikbaar.
 • Meer informatie over het programma

Projectidee toetsen

Het is verstandig uw projectidee eerst te laten bekijken voordat u een aanvraagformulier invult en een projectplan opstelt. Vul uw Project-Idea-Template Topsector-Energie in.

Presentaties informatiebijeenkomst 2016

In maart 2016 was er een informatiesessie over beide programma's. De presentaties staan online.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de programma's? Neemt dan contact op met Peter Alderliesten (TKI Energie & Industrie) of Maurits Clement (RVO.nl).