Onze visie

De vermindering van energieverbruik en de verhoging van energie-efficiëntie zijn de belangrijkste maatregelen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en emissies te reduceren. Europese doelstelling is de energie-efficiëntie met 20 % te verbeteren in 2020.

Redenen van beperkte investeringen

De procesindustrie in Nederland gebruikt meer dan 40% van de energie. Toch wordt er relatief beperkt geïnvesteerd in energiebesparingen. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Energiebesparing is geen core business voor veel bedrijven.
  • De bedrijfstak focust vooral op beheersbaarheid en blijft daardoor wat conservatief.
  • Investeringen in procesapparatuur zijn enorm duur. Marktpenetratie door het MKB is hierdoor lastig.
  • Er zijn weinig bewezen nieuwe technologieën beschikbaar.

Overtuigen door demonstratie ecosysteem

Er wordt een energiebesparend ecosysteem ingericht dat zich richt op het wegnemen van bovenstaande belemmeringen. Hier tonen we een bredere aanpak dan technologieontwikkeling alleen:

  • Koppeling tussen primaire business drivers en energiebesparing.
  • Een actief human capital beleid gericht op het versterken van open innovatie door middel van aandacht voor competenties, cultuur en mind set.
  • Revolving funds/financiële instrumenten gericht op het oplossen van de moeilijkheden rondom first launches en versnelling van valorisatie. Deze instrumenten richten zich ook op het verzekeren van afbreukrisico’s die implementatie van nieuwe technologie met zich meebrengt.
  • Een continu vernieuwende innovatiecyclus die ruimte geeft aan
    demonstratie van nieuwe technieken.

Maximale synergie

Door het voortbouwen en effectief verbinden van bestaande initiatieven en PPS-en, ontstaat maximale synergie en coherentie in programmering. Door actief management van het ontstane netwerk faciliteren wij Human Capital ontwikkeling en onderlinge samenwerking. Een nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinfrastructuur en bedrijfsleven in een coherent innovatief ecosysteem zal hiervan het gevolg zijn.