TKI Bouw en Techniek

bouwen

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving.

Nederland heeft te maken met topuitdagingen voor de gebouwde omgeving. We moeten nieuwe huizen bouwen en minstens 1 miljoen gebouwen vóór 2030 transformeren. Tienduizenden bruggen, viaducten, tunnels en sluizen moeten worden vervangen en gerenoveerd. Daarbij moet het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% afnemen en moet de gebouwde omgeving vóór 2050 klimaatbestendig gemaakt worden.

Innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector

Om te komen tot een leefbare, schone en toekomstbestendige gebouwde omgeving zijn innovaties nodig. TKI Bouw en Techniek zet het innovatie-ecosysteem voort dat het BTIC heeft opgezet voor de ontwerp-, bouw- en technieksector. Opgavegericht innoveren staat centraal met aandacht voor de praktijk, scholing en een cultuuromslag. Door een efficiënter, gebundeld en vernieuwend innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen.

Thema Energietransitie en Duurzaamheid

TKI Bouw en Techniek heeft een plek in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid binnen het thema Energietransitie & Duurzaamheid. Het gaat samen met TKI Urban Energy, in elkaar aanvullende werkgebieden, een snelle transitie naar een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving mogelijk maken.

Innovatieprogramma’s en cross-over thema’s

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie Meerjarig Missiegedreven InnovatieProgramma’s (MMIP’s): Circulaire bouw en infrastructuurLevensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Daarnaast werkt het samen met andere TKI’s aan de cross-over thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.

 

Ga naar de website van TKI Bouw en Techniek voor meer informatie.