Multi-modelling platform

.

Naar een Nationale multi-model infrastructuur voor integrale besluitvorming in de energie transitie.

Een lange termijnplanning van de energietransitie is alleen mogelijk wanneer betrokkenen gezamenlijk tot een integraal begrip van het systeem komen. Hierbij spelen transparante data, scenarioruimtes, technische modellen, inzicht in belangen en organisatorische randvoorwaarden een essentiële rol.

Betrokken partijen

Het Multi-modelling project wordt uitgevoerd door een consortium van de volgende partijen: TU Delft, Hanzehogeschool, TNO, Universiteit Leiden, Alliander, DNVGL, Gasunie, Kalavasta, Quintel, Quo Mare, Stedin.

Het project is gestart in opdracht van RVO op verzoek van het programma Systeemintegratie.

Doel van het project

Het doel van dit project is om de eerste stappen te nemen richting een nationale multi-model infrastructuur. Een nationale multi-model infrastructuur is een modulair, generiek en geïntegreerd systeem dat de gemeentelijke Transitie Visies Warmte (TVW), Regionale Energie Strategieën (RES) en de Integrale Infrastructuur Verkenning 2030-2050 (II3050) vergemakkelijkt, versnelt en verdiept.

Door systematische en transparante netwerken van interacterende modellen en simulaties te creëren, die verschillende systeemniveaus (individueel, gemeentelijk, regionaal en (inter)nationaal), aspecten (technisch, economisch, gedrag, ruimtelijk enz.), en onderlinge interacties van de energietransitie beschrijven, biedt deze infrastructuur een consistente, transparante en verifieerbare basis voor besluitvorming.

Het raamwerk biedt ook de mogelijkheid om verschillende communities of practice (modelleurs, energie-experts en besluitvormers) bij elkaar te brengen en middels gestructureerde sociale processen van elkaar te leren om de energietransitie effectiever te managen.

Resultaten

Het hoofdresultaat is een platform voor inter-modelcommunicatie dat 5 tot 18 modellen koppelt. Dit is een minimum viable product dat besluitvorming voor verschillende casussen inhoudelijk ondersteunt.

Methodologisch levert het project een theoretisch kader en algoritmische toolkit voor de systematische kwantificatie van onzekerheidspropagatie, schaling, en koppeling van modellen met verschillende werkingsprincipes.

Middels de geëngageerde Community of Practice wordt het participatieve proces gespecificeerd en vormgegeven, en wordt zorggedragen voor verder gebruik en ontwikkeling van de infrastructuur.

Meer weten?