HOLON: meer autonomie voor lokale energiesystemen

.

Hoe zorgen we ervoor dat ons nieuwe duurzame energiesysteem betrouwbaar, betaalbaar en veilig kan blijven functioneren? Met een breed maatschappelijk draagvlak? 

Ons energiesysteem is van oudsher centraal opgezet en vrij regelbaar, met slechts een paar producenten, waar iedereen energie van afneemt. Met de toename van het aantal duurzame bronnen, wordt ons energiesysteem ook steeds complexer, zowel wat betreft vraag en aanbod als de voorspelbaarheid ervan. Dat vraagt ook meer van onze infrastructuur en de ruimte die daarvoor nodig is.

Semi-autonome energiesystemen volgens een holarchisch systeemmodel kunnen daar het antwoord op zijn. Wat dat zijn, zie je in de onderstaande explainer of lees je in onze online brochure.

Kennis, inzicht en tools

In januari 2022 is een breed consortium van kennisinstellingen en bedrijven gestart met onderzoek doen naar en tools ontwikkelen voor semiautonome systeemconfiguraties. Het onderzoekstraject HOLON wordt uitgevoerd door onder andere ZEnMo, Witteveen+Bos, TU/e, TNO, AnteaGroup, Quintel, Hanzehogeschool, Hogeschool van Amsterdam in opdracht van RVO op verzoek van het Topsector Energie programma Systeemintegratie.

Het is nu van groot belang dat we op korte termijn meer inzicht krijgen in de mogelijkheden en consequenties van die opties voor de herinrichting van ons energiesysteem. Op technisch gebied kunnen keuzes die gemaakt worden op lokale schaal (denk aan holonen op een laag niveau) grote gevolgen hebben op het totale energiesysteem en omgekeerd. Daarnaast hebben keuzes die gemaakt worden ruimtelijke, economische en sociale gevolgen. Het in kaart brengen van deze gevolgen is van belang om draagvlak tijdens de transitie te behouden.

De inzichten van het HOLON project moeten leiden tot een gevalideerd en betrouwbaar instrument om een eigen lokale holon vorm te geven en een netwerk om er draagvlak voor te creëren. Het biedt een kompas waarin verschillende keuzes kunnen worden geconfigureerd en laat de sociale, economische, juridische en technische gevolgen daarvan zien. Het instrument is relevant voor bestuurders en beleidmakers bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincies, gemeenten en netbeheerders op het vlak van de energietransitie.

Resultaten

Het onderzoekstraject HOLON loopt tot zomer 2023. Zodra er (tussentijdse) resultaten bekend zijn worden ze op deze pagina gedeeld. 

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je in voor de systeemintegratie nieuwsbrief of neem contact met ons op via @email