Energy Hubs: Vitale knooppunten in een energiesysteem

.

 Wat zijn Energy Hubs? Welke kansen bieden zij voor ons energiesysteem? Zijn er belemmeringen voor opschaling? Om alle technische en niet-technische kennis- en innovatievragen te helpen beantwoorden, start Topsector Energie Systeemintegratie binnenkort een onderzoeksprogramma over Energy Hubs.

Kansen voor een stabiel, veilig en betaalbaar energiesysteem

De energietransitie is een zeer ingrijpende, wereldwijde en veelomvattende uitdaging die onze energievoorziening en ons energiesysteem fundamenteel gaat veranderen. Het huidige systeem is zeer stabiel, veilig en betaalbaar en dat willen we graag zo houden. Het toekomstige, duurzame, energiesysteem is een geïntegreerd systeem dat energie gebruikt afkomstig uit verschillende bronnen. Daarbij spelen zogenaamde ‘Energy Hubs’ een belangrijke rol. Dit zijn knooppunten waar deelsystemen van verschillende energiedragers samenkomen en energie uitwisselen. Energy Hubs hebben ook een belangrijke maatschappelijke en economische betekenis.

Visie Energy Hubs

In het position paper over Energy Hubs deelt Topsector Energie Systeemintegratie de visie, beelden en ideeën over hoe verschillende type energy hubs een rol kunnen spelen in ons toekomstige energiesysteem: van een offshore hub en industry hub tot een agro- en mobilityhub.

Praktijkcases

Deze visie bestaat niet alleen op papier. In de praktijk zijn inmiddels verschillende initiatieven gestart, zoals die van Port of Amsterdam, Zero Emission Services of Hessenpoort. Tijdens de Energy Hubs sessie op de Werkconferentie Topsector Energie 2022 vertelt Eduard de Visser, Directeur Strategie & Innovatie bij Port of Amsterdam, meer over Port of Amsterdam. In deze Hub voor duurzame brandstoffen wordt gebruik gemaakt van duurzame energieopwekking, op- en overslag van alternatieve energiebronnen en worden recyclebare grondstoffen verwerkt. Leon Sluiman, Hoofd Operations bij Zero Emission Services (ZES), legt uit hoe de energy hub ZES in de praktijk werkt.

Kennis- en innovatieprogramma

Het is belangrijk dat we over de grenzen van onze eigen domeinen heen kijken en samenwerken om vanuit systeemintegratieperspectief alle partijen aan elkaar te verbinden tot één geïntegreerd en werkend systeem. Om alle technische en niet-technische kennis- en innovatievragen te helpen beantwoorden, start Topsector Energie Systeemintegratie binnenkort een programma over Energy Hubs.

Met het onderzoeksprogramma wordt aangestuurd op de ontwikkeling van een beslissingondersteunend systeem (BOS), dat belanghebbende organisaties op een efficiënte wijze alle relevante informatie levert voor het ontwikkelen en plannen van Energy Hubs.

In de verkenningsfase van het onderzoeksprogramma is Common Futures gevraagd uit te zoeken wie de belanghebbenden zijn, hoe het BOS ingezet zou worden, en welke aan welke functies het BOS moet voldoen.