Projecten

De subsidieregeling Systeemintegratiestudies is zogeheten First Come First Serve regeling (FCFS regeling) van de Topsector Energie. Zij maakt op basis van co-financiering projecten mogelijk die zonder grote onderzoeks- of inversteringsprojecten te realiseren zijn. Verkent u nieuwe technische concepten en ideeën op het gebied van energieopslag en conversietechnologie? Dan komt u mogelijk in aanmerking.

Zowel opslag als conversie van energie heeft betrekking op toepassing in een grootschalige context, op regionaal/centraal niveau (incl. eventuele internationale dimensies, zoals interconnectie). Studies kunnen ook toepassingen behandelen op lokaal/decentraal niveau die zich richten op de relatie tussen het regionale/nationale niveau en het lokale niveau en / of de interactie en optimalisatie over het gebruik van verschillende energiedragers. Verken de mogelijkheden van deze regeling voor uw projectidee op de RVO-website.

Hieronder een overzicht van gehonoreerde haalbaarheidsstudies en tenders.

Haalbaarheidsstudies

2017

2016

2015

Tenders

In 2014 en 2015 hebben bedrijven in kunnen tekenen op de Tender Systeemintegratie. Met deze subsidieregeling Systeemintegratie heeft de Topsector Energie systeeminnovaties gestimuleerd die gericht waren op integratie van kennis, diensten en producten die nodig zijn voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. In 2015 werd aanvullend op de Tender ook de mogelijkheid geboden om in te tekenen op een subsidieregeling voor Systeemintegratiestudies. Uit onderzoek bleek namelijk dat er meer vraag was naar studies dan naar (de vaak langlopende) tenders. Die keuze is een juiste gebleken. Op deze Haalbaarheidsregeling kwam dermate veel respons dat besloten is om vanaf 2017 alleen nog maar Haalbaarheidsstudies aan te bieden.

2015

2014