Programma

Voor het nieuwe programma Systeemintegratie is vanaf 2017 één programmalijn uitgezet.

Programmalijn Energie-opslag en/of energieconversie

Energieopslag- en conversietechnologie kan helpen om de integratie tussen schakels en spelers in de energiewaardeketens te verbeteren. Ook kan energieopslag- en conversietechnologie helpen om de flexibiliteit in het energiesysteem te vergroten. Hierdoor kunnen nieuwe toepassingen in het energiesysteem efficiënter en effectiever geïntegreerd worden.