Operationeel management en digitalisering

 

  • 2021 Een Public Stack voor laadinfrastructuur: Elektrische auto’s opladen met eerlijke technologie en een up-to-date democratisch proces - Het onderzoek beschrijft hoe een publieke digitale laadinfrastructuur eruit zou kunnen zien binnen de context van een flexibiliserend energiesysteem. Er is gekeken in welke mate publieke waarden moeten doorklinken in de technologie om de laadinfrastructuur voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. De vereisten aan governance en databeheer komen aan bod, net als suggesties voor nieuwe voorzieningen in het laadecosysteem. Het rapport sluit af met een onderzoeksagenda voor concrete vervolgstappen.
    Partners: Waag, Topsector Energie programma Digitalisering

  • 2019 Strategische verkenning Internet of Energy - Dit document behandelt de vraag waarom -en hoe- we eerlijkheid en inclusiviteit kunnen borgen in een snel veranderend en digitaliserend energiesysteem, dat dienstbaar is aan maatschappelijke belangen. Het doel is het identificeren en omschrijven van de mogelijkheden voor samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling in het Internet of Energy. Dit rapport dient tevens als referentie om private en publieke organisaties te begeleiden bij het opzetten van Internet of Energy-onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven.
    Partners: Arash Aazami en Tijs Wilbrink, Topsector Energie MIV, Topsector Energie programma Digitalisering