Deelprogramma 4. Flexibele energiemarkten

 • 2021 Flexibiliteit in de gebouwde omgeving: wegwijzer voor ondernemersflexibiliteit -  Dit rapport heeft als doel een realistisch beeld te schetsen van kansen voor flexibiliteit in de gebouwde omgeving: woningen, kantoorgebouwen, bedrijventerreinen en andere utiliteits-gebouwen, inclusief laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer. Dit rapport heeft als doel een realistisch beeld te schetsen van kansen voor flexibiliteit in de gebouwde omgeving: woningen, kantoorgebouwen, bedrijventerreinen en andere utiliteits-gebouwen, inclusief laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer.
  Partners: TNO, DNV, GL, TKI Urban Energy
   
 • 2017 FLEXNET fase 3: Maatschappelijk afwegingskader voor de inzet van flexibiliteitsopties in elektriciteitsnettenDit rapport presenteert de methodologie en belangrijkste uitkomsten van de derde projectfase. De onderzoeksvraag van fase 3 (Maatschappelijk kader voor afweging tussen netwerkverzwaring en inzet van flexibiliteit) luidde: in welke situaties is inzet van flexibiliteit een aantrekkelijkere optie dan netwerkverzwaring wanneer we de voorspelde overbelasting van het energienetwerk willen oplossen?
  Partners: ECN, Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en Gasunie Transport Services (GTS), GasTerra, Energie-Nederland
   
 • 2017 FLEXNET phase 2: The supply of flexibility for the power system in the Netherlands, 2015-2050
  Dit rapport presenteert de methodologie en belangrijkste uitkomsten van de tweede projectfase. De onderzoeksvraag van fase 2 (Het aanbod van flexibiliteit) luidde: met welke mix van betrouwbare flexibiliteitsopties kan op een maatschappelijk optimale manier worden voldaan aan de voorspelde behoefte aan flexibiliteit?
  Partners: ECN, Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en Gasunie Transport Services (GTS), GasTerra, Energie-Nederland
   
 • 2017 FLEXNET phase 1: The demand for flexibility of the power system in the Netherlands, 2015-2050 - Dit rapport presenteert de methodologie en belangrijkste uitkomsten van de eerste projectfase. De onderzoeksvraag van fase 1 (De vraag naar flexibiliteit) luidde: wat is de behoefte aan flexibiliteit van een duurzaam en betrouwbaar elektriciteitssysteem in Nederland tot 2050? 
  Partners: ECN,  Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en Gasunie Transport Services (GTS), GasTerra, Energie-Nederland