Kennisbank

MMIP13 publiceert regelmatig recente ontwikkelingen en/of kennis opgedaan uit innovatieprojecten, kennisdossiers, artikelen en andere publicaties.

 

 
 

Afspraken maken: Van data tot informatie

Eindpresentatie Afspraken maken: Van data tot Informatie

Afspraken maken: Van data tot informatie deel 1

Afspraken maken: Van data tot informatie deel 2

 

 

 

 

Uitdagingen, integrale aanpak en adequate regie systeemintegratie

Systeemintegratie: Een noodzakelijk aspect voor de succesvolle energietransitie

Systeemintegratie: Naar een holarchisch energiesysteem?

Lees de online brochure

 

Eindrapportage haalbaarheidsstudie naar (on)mogelijkheden van een gecombineerd zeezoutbatterij-EV-laadsysteem

Eindpresentatie CNES haalbaarheidsonderzoek

Eindpresentatie Roadmap conversie en Opslag

Eindpresentatie Roadmap duurzaam warmtesysteem

Eindpresentatie Management Energiesystem

Kennis en Innovatie Agenda:Programma Systeemintegratie

Naar een flexibel en robuust energiesysteem

Posters workshop Systeemintegratie Werkconferentie 2017

Rapportage CO2-vrije waterstofproductie uit gas

Eindrapportage institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen (Berenschot)

Rapport deelstudie institutionele belemmeringen – Kracht en Licht (PwC)

Rapport deelstudie institutionele belemmeringen – Transport en Mobiliteit (APPM)

Rapport deelstudie institutionele belemmeringen – Lage temperatuurwarmte (EY)

Rapport deelstudie institutionele belemmeringen – Hoe temperatuurwarmte (Loyens & Loeff)

Innovatie- en Kennisagenda Topsector Energie – Doorsnijdend thema Systeemintegratie 2015

Systeemintegratie Eindrapport Perceel 1 Mix Fossiel Duurzaam

Systeemintegratie Eindrapport Perceel 2 Energieopslag

Systeemintegratie Eindrapport Perceel 3 Hybride Infrastructuren

Systeemintegratie Eindrapport Perceel 4 Eindgebruikers

Internationale opdrachten en overzichtsstudies