Systeemintegratie

Het doel van systeemintegratie is één duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem. Alle ketens van energiedragers en gebruikssectoren moeten we op elkaar afstemmen of zelfs samenvoegen. Dat is het doel van systeemintegratie bij de energietransitie. We moeten dit goed coördineren. Hiervoor is breed maatschappelijk draagvlak nodig. Het gaat daarbij niet alleen om technische zaken, maar ook om economische, sociaal-maatschappelijke en juridische zaken.

Onder technische zaken verstaan we de hele keten van opwek, transport, conversie tot opslag. Ook de vormen van energiegebruik vallen hieronder. Economische zaken zijn marktmodellen, business cases en financieringsvormen. Sociaal-maatschappelijke zaken zijn ruimtelijke inrichting, besluitvormingsprocessen en menselijk gedrag. Juridische zaken zijn de wet- en regelgeving en het onderliggende vergunningen- en normenkader.

'Systeemintegratie zorgt voor efficiënte, hoogwaardige en adequate besluitvorming in de energietransitie.'

Systeemintegratie verbindt al deze zaken volledig aan het systeem. Het zorgt voor een efficiënter proces. Het energiesysteem van de toekomst blijft daardoor betrouwbaar, veilig en betaalbaar. Dit ingepaste energiesysteem kent verschillende ruimte- en tijdschalen: van lokaal tot Noordwest-Europees en van seconden tot tientallen jaren.

Meer weten?

Lees meer over MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem (pdf)

Nieuws