Systeemintegratie

Nederland bevindt zich midden in de transitie van fossiele naar duurzame energie. Deze beweging zal leiden tot een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem. Een geïntegreerd flexibel energiesysteem is daarvoor cruciaal en vraagt om veranderingen op systeemniveau.

Systeemintegratie is het proces van integratie tussen schakels en spelers in de energiewaardeketens, tussen verschillende energiedragers, tussen actoren in de waardeketen en met aanpalende sectoren in het systeem, waardoor oplossingen voor knelpunten worden geboden en waardoor er kansen ontstaan voor nieuwe producten en diensten.

Binnen het thema Systeemintegratie richten alle Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zich op een betere integratie van de ontwikkelingen in het energiesysteem en met aangrenzende sectoren. Hiertoe zetten zij gezamenlijk onze vakkennis, benodigde stakeholdernetwerken en de juiste verbindingen met regio's in. Het vizier is daarbij gericht op de periode ná het energieakkoord.

Nieuws