Innovatiemakelaarsregeling

Let op! We hebben heel veel aanvragen voor de innovatiemakelaarsregeling ontvangen. Dit betekent dat er nog een klein budget over voor een ondernemer actief in het domein van het TKI Energie & Industrie.

Op maandag 16 januari 2023 is de nieuwe ronde voor de innovatiemakelaarsregeling van de Topsector Energie geopend. Mkb-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem kunnen een subsidie aanvragen voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Met deze regeling kan het mkb 80% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen met een maximum vergoeding van € 10.000 exclusief BTW.

Startups of scale-ups zijn vaak koploper in innovatie. Ze lopen regelmatig tegen uitdagingen aan omdat ze minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of over beperkte financiële middelen beschikken. Een innovatiemakelaar kan helpen.

Een 'innovatiemakelaar' biedt mkb-ondernemingen onder meer:

  • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie of de waarde propositie, 
  • patentadvies, hulp bij de patent-uniekheidsonderzoek of kennisexploitatie,
  • begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het zoeken naar financiers of deal closing,
  • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op deze pagina van ons Financieringsloket.