Project in beeld

Binnen de Topsector Energie lopen inmiddels meer dan 1200 projecten. Op deze pagina een selectie uit die projecten. Ze laten zien aan welke innovaties bedrijven en kennisinstellingen werken. Innovaties zijn nodig voor de versnelling van de energietransitie.

Bekijk alle projecten van Topsector Energie

The Green Village

Snel naar de ‘echte wereld’

Niet eindeloos prakkiseren, maar gewoon aan de slag gaan.

Waterstof_Elegancy_TKING

‘Waterstofrevolutie vereist vergaande samenwerking’

Meer gebruik van waterstof als energiedrager kan de CO2-uitstoot flink omlaag brengen.

Gentle Driving of Piles Demonstration Site

Draai de kurk en hij wordt dunner

Een nieuwe manier van heien

'

Snellader voor e-trucks en e-bussen kan elektriciteitsnet ontlasten

Trucks en bussen van stroom voorzien, zonder het stroomnet te belasten. Heliox zorgt ervoor dat het kan.

DuCAM installatie

Duurzaam eiwitten winnen uit aardappelsap

‘We gebruiken straks veel minder energie en water’

Hydrohub Innovatie Programma

Hydrohub Innovatie Programma

‘We werken aan een grote toekomst voor groene waterstof’

Hotel BREEZE Amsterdam Amstelius OZ Architecten

‘Dit is het meest energiezuinige hotel ter wereld’

Hotel Breeze is uniek in de wereld. Het is namelijk het eerste nearly zero energy hotel. Anders gezegd: het verbruikt bijna geen fossiele brandstoffen.

Granulaatkorrels

Plastic circulair recyclen is kokkerellen op hoog niveau

Het gebruik van plastic terugdringen is noodzakelijk voor natuur en milieu wereldwijd. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat steunt daarom innovatie die daarop gericht is.

Het Energy Trading Platform Amsterdam (ETPA) biedt een oplossing voor congestie op het Nederlandse elektriciteitsnet

‘Netcongestie blokkeert de energietransitie’

Het Nederlandse elektriciteitsnet komt langzaam maar zeker onder druk te staan. Doordat we steeds meer elektriciteit gebruiken.