Spinwaves Lab

Header Spinwaves Lab

Spinwaves creëert een omgeving voor veranderaars, koplopers en pioniers die werken aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In het Spinwaves Lab gaan deze veranderaars aan de slag met twee modellen: Theory U en Biomimicry. Samen gaan ze ontdekken wat er nodig is voor wezenlijke systeemveranderingen. Ze ontwikkelen inzicht in het verandersysteem, gaan aan de slag om veranderinitiatieven effectiever te maken en werken met elkaar aan het komen tot doorbraken.

Het hele verhaal zie en hoor je in onderstaande video.

Dit leiderschapstraject voor veranderaars in de gebouwde omgeving is gesteund vanuit Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie in samenwerking met TKI Urban Energy.