Rotterdamse bedrijven onderzoeken haalbaarheid waterstofproductie

AVR plant Rozenburg

Wie reststromen wil benutten, moet verder kijken dan de eigen organisatie. Dat is de boodschap van het project e-THOR in de Rotterdamse haven. Als goede buren onderzoeken afvalenergiebedrijf AVR en chemiebedrijf Tronox het nut om hun productieketens te koppelen. Met als middelpunt een elektrolyser om duurzaam waterstof te maken.

AVR zag kansen voor synergie met SmartPort en Deltalinqs. Adviseur bij ondernemersvereniging Deltalinqs Harry van Dijk zag deze ook: “AVR en Tronox konden met steun vanuit de Topsector Energie de mogelijkheden van een elektrolyser onderzoeken. Met TNO begon in november 2019 een korte studie naar de technische en economische haalbaarheid ervan.” Daarmee startte het project e-THOR: Electrolysis Technique for Hydrogen and Oxygen production in Rotterdam.

Elektrolyser van 5 MW 

Het project onderzoekt een elektrolyser van 5 MW in concept. Hierin komen (rest)stromen bij elkaar. Om te beginnen kan AVR door verbranding de benodigde elektriciteit opwekken. Doel van de elektrolyser is om met elektriciteit water te splitsen in waterstof en zuurstof. Het zuurstof is bruikbaar voor Tronox voor de productie van pigmenten. Het waterstof kan fungeren als industriële grondstof of als brandstof voor bijvoorbeeld de logistieke sector. En met CO van Tronox en CO2 van AVR kun je er ook methanol of andere chemische producten van maken. Daar is in de Rotterdamse haven veel vraag naar. Tot slot is de elektrolyser een potentiële bron voor een warmtenet.

Technisch haalbaar

“Onze voorkeur gaat uit naar een bewezen technologie om de elektrolyser te realiseren”, zegt projectleider Hans Wassenaar van AVR. “Het gaat immers om een miljoeneninvestering en daar moet je intern voldoende draagvlak voor krijgen. Daarbij helpt het om het gerenommeerde TNO als partner te hebben.” Inmiddels is de technische haalbaarheid aangetoond. Op het terrein van AVR is een geschikte plek voor de elektrolyser gevonden. 

Duurzame brandstof en methanol

“Voor de economische haalbaarheid moeten we de markt voor waterstof nog beter leren kennen”, gaat Wassenaar verder. “Waterstof wordt met name met relatief goedkoop aardgas geproduceerd. Maar voor onze ‘groene’ waterstof kan de logistieke sector een goede afzetmarkt zijn.” TNO verkende ook een eventuele opschaling naar 100 MW. “Het zou de kostprijs van waterstof verder verlagen.”

Kosten besparen

Voordelig voor de businesscase zijn de kostenbesparingen. “Voor ons is het lucratief om niet langer elders zuurstof in te moeten kopen”, zegt Dimitri Quist, manager procesveiligheid en milieu bij Tronox. “Daarnaast is het een voordeel dat het de mogelijkheid biedt om onze CO-afgasstroom te kunnen verwaarden. Zonder de elektrolyser moeten we CO eerst via een kostbaar verbrandingsproces omzetten in CO2. Dat gaat vervolgens de lucht in en heeft dus geen toegevoegde waarde voor ons proces.”

Gezamenlijke businesscase

In mei dit jaar is de haalbaarheidsstudie afgerond. Het feit dat een elektrolyser nader is onderzocht, is volgens Quist te danken aan de samenwerking tussen beide bedrijven. “Als individueel bedrijf krijg je de businesscase niet zo gemakkelijk rond. Je moet dit echt als buren oppakken.” 

Meer informatie

e-THOR is een samenwerking van AVR, Tronox, Deltalinqs en SmartPort.