Nederlands consortium ontwikkelt innovatief ecologische rif voor windparken op zee

onderzee

Door de stroming van water slijt het zand op de zeebodem weg rond palen van windmolens. Wat als je daar een rif aanlegt tegen erosie waarop rijk zeeleven kan ontstaan? Een onderwerp waar ook TKI Wind op Zee aandacht voor vraagt. Drie samenwerkende instellingen onderzoeken het juiste ontwerp en een manier om het zeeleven te monitoren.

De Noordzee bestaat voor het grootste deel uit een relatief kale zandbodem. Op enkele grindbanken en scheepswrakken is er echter een rijk biotoop. Ook het beschermende stortsteen in windparken biedt zo’n leefgebied, stelt directeur Wouter Lengkeek van Bureau Waardenburg. “Als je de erosiebescherming op een juiste manier ontwerpt, bevorder je daarmee de biodiversiteit.”

Duiken en ankeren verboden

In aanbestedingen voor windparken op zee is de eis opgenomen om voor ecologische verrijking te zorgen. “Dat zorgt voor een interessante businesscase mits je een goed werkend ontwerp hebt. Het is alleen heel moeilijk en duur om dit te onderzoeken. Duiken bij offshore windparken is verboden. Evenmin mag je met een schip ankeren.”

Innovatieve meetmethode

Bureau Waardenburg ontwikkelt een nieuwe methode om kosteneffectief metingen naar onderzees leven te doen. “Het is een onderzoeksopstelling die je eenmalig laat afzinken. Met een onderwaterrobot koppel je units aan en af om metingen te verrichten en uit te lezen. Hiermee kunnen we het effect van ons ecologisch ontwerp monitoren.” Het onderzoek heeft subsidie ontvangen vanuit de Topsector Energie regelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoert.

Compleet consortium

Er zijn 2 partners die bij de innovatie helpen. “Wageningen Marine Research heeft veel expertise in aangroei op onderzeese funderingen. Daarnaast is er een schip nodig dat zonder te ankeren boven de onderzoeksopstelling kan blijven varen. Waterproof Marine Consultancy & Services gaat dit voor kleine schepen ontwikkelen. Samen vormen we een compleet consortium voor het onderzoekproject. In 2019 zijn we met steun van de TKI Wind op zee begonnen.”

In 2023 afronding

De partners voeren geregeld overleg. Zo moet Waterproof weten welke eisen de onderzoeksopstelling aan het te ontwikkelen schip stelt. En Bureau Waardenburg verneemt graag uit Wageningen of het ecologisch ontwerp aanpassingen behoeft. “In de zomer gaan we de Noordzee op. In 2023 ronden we het project af. Dan hopen we een bewezen concept te hebben om mee te varen op de ontwikkeling van wind op zee.”

Geïnspireerd? Ontdek hoe de MOOI-regeling u ondersteunt

Het hiervoor beschreven project laat zien hoe multidisciplinaire partijen samen tot integrale oplossingen komen voor de energietransitie. Heeft u ook dergelijke projectplannen en zoekt u naar partners of advies voor uw Wind op Zee innovatie? TKI Wind op Zee en RVO helpen u graag verder. Ontdek hoe de nieuwe MOOI-regeling ondersteuning biedt. Meer over het project vindt u in de Topsector Energie projectendatabase.