Marktpartijen werken aan goedkopere groene waterstof in ‘open’ testcentrum

Hydrohub

Groene waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Voorwaarde is wel dat de productiekosten omlaaggaan. Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven slaan in Groningen de handen ineen. In het nieuwe Hydrohub MegaWatt Test Center onderzoeken ze kostenefficiënte innovaties op precommerciële schaal.

“De productie van waterstof is niet nieuw”, zegt Robbert van der Pluijm, projectmanager van het Hydrohub MegaWatt Test Center. “Jaarlijks gebruikt de Nederlandse industrie honderdduizenden tonnen waterstof per jaar. Maar het gaat wel om ‘grijze’ waterstof, geproduceerd met fossiele energie. Ook de productiemethode door elektrolyse is een lang bestaande techniek. Groene waterstof wordt veel minder toegepast.”

Kostenefficiënte elektrolysers

Een manier om de productie van groene waterstof te vergroten is door de kosten ervan te verlagen. “Grijze waterstof is nu nog ongeveer 3 tot 6 maal zo goedkoop. Dit komt omdat de energieprijzen van aardgas relatief laag zijn ten opzichte van hernieuwbare energie. Daar kunnen we vooralsnog niet veel aan veranderen. Wat we wel kostenefficiënter kunnen maken, is de elektrolyse om groene waterstof te maken.”

Testen met alkaline en PEM

Een breed samenwerkingsverband van kennisinstellingen, waterstofgebruikers, waterstofproducenten en elektrolyserbouwers gaan 2 technologieën optimaliseren. “Het gaat om alkaline en PEM. Die worden momenteel als meest kansrijke technologieën gezien om op korte termijn in te zetten. Van membramen tot gasmeters: elk onderdeel kunnen we gaan testen. Op labniveau weten we misschien al hoe we elektriciteit nog efficiënter via een membraam in contact kunnen laten komen met water. Of dat een goedkopere katalysator ook kan werken. Maar hoe zit dat op grotere schaal? Is markttoepassing mogelijk? Dat gaan we in Groningen testen.”

Bouw begonnen

Van der Pluijm benadrukt dat het testcentrum een open innovatiecentrum is. “Ook partijen buiten ons samenwerkingsverband kunnen hun innovaties testen. Sterker nog, ze tonen nu al belangstelling. Natuurlijk heeft het onderzoeksprogramma van de huidige partners wel voorrang.” Er is nog even geduld nodig. In april wordt met de bouw begonnen en vanaf de zomer wordt begonnen met de opstartfase. “Mooi is dat we met de grote groep projectpartners nieuwe kennis onderling kunnen delen en naar buiten kunnen brengen, zodat het bereik ook groot is.”

Steun TKI Energie en Industrie

Volgens Van der Pluijm is de steun van de TKI Energie en Industrie heel belangrijk. “Het zorgt ervoor dat kennisinstellingen en bedrijven samen komen. Bovendien is subsidie nodig om te investeren in het kostenefficiënter maken van de nu nog duurdere, groene waterstof. Het kantelpunt om concurrerend te worden komt niet vanzelf.” Met steun van de TKI kan zelfs nog een project in Groningen meegenomen worden. Het project richt zich op advanced process control om het elektrolyseproces te optimaliseren. “Daarmee kunnen we de gelijktijdige invloed van verschillende parameters onderzoeken. Verzwakken of versterken die elkaar? Ik kan niet wachten tot het testcentrum er staat.”

Lees meer over het Hydrohub MegaWatt Test Center, en het Hydrohub Innovation Program waar het deel van uitmaakt.