'Marinisering' van de brandstofcel

'Marinisering' van de brandstofcel

Nedstack heeft de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt met het geschikt maken van zijn PEM-brandstofcellen voor mariene toepassingen in nauwe samenwerking met het bedrijf Koedood. In een consortium met MARIN, Damen Shipyards Group, Future Proof Shipping, Marine Service Noord en Holland Ship Electric is bij MARIN in Wageningen een complete operationele proefopstelling ontwikkeld in het project FELMAR - een acronym van 'First ELement MARine' – dat door RVO is gesubsidieerd. 

Nedstack's CCO Roel van de Pas, FELMAR projectcoördinator, legt uit dat Nedstacks brandstofcellen ontworpen zijn voor 'missiekritisch hoog vermogen' - dat wil zeggen hoog elektrisch vermogen in continubedrijf. Dat stelt hoge eisen aan betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid, en gaat gepaard met een ontwerp dat eenvoudige inspectie en service faciliteert. "Dat zijn precies de uitgangspunten die de cellen geschikt maken voor toepassing in binnenvaartschepen", aldus Van de Pas, "met name in de grotere schepen die veel bedrijfsuren maken." 

Belangrijk bij de 'marinisering' van de brandstofcel is ook dat het aandrijfsysteem aan de maritieme klasseregels aan de vermogensbehoefte van het schip voldoet. Stroomopwaarts, stroomafwaarts en bij het manoeuvreren en aanmeren. "De schipper moet in dit opzicht het verschil met een dieselmotor niet merken", zegt Roel van de Pas. Dat leverde een configuratie op waarin de brandstofcel wordt gecombineerd met een accu voor het leveren van piekvermogens. De FELMAR testconfiguratie bevat een brandstofcel van 40 kW, waarbij parameters als de elektrische spanning en de waterstofdruk de grootte-orde hebben die voor mariene toepassing relevant is. Binnenkort vinden de laatste tests plaats onder praktijkomstandigheden in het nieuwe zero-emission lab van MARIN. 

Nedstack heeft inmiddels systemen van 200 en 500 kW voor mariene toepassing in voorbereiding. Het bedrijf is onlangs strategische samenwerking aangegaan met belangrijke spelers zoals Koedood, General Electric en Damen Schelde Marine services. Overigens ziet Van de Pas niet alleen in de binnenvaart kansen voor waterstofschepen, maar ook in sectoren als kustbeheer, baggerwerk, havenbedrijven en veerdiensten. "Dat zijn sectoren waar de overheid een hele belangrijke opdrachtgever is. En je mag verwachten dat die er als 'probleemeigenaar' veel aan gelegen is om zero-emission oplossingen te stimuleren. Ik verwacht dat daar dus veel belangstelling voor waterstof zal komen."