Fieldlab EnTranCe

EnTranCe

Dat we af willen van het gebruik steenkool, olie en gas is voor niemand een verrassing. En dat we steeds meer duurzame energie gebruiken zoals zonnepanelen en windmolens is ook een feit. Het gaat hier om een enorme verandering waar iedereen mee te maken krijgt. Bij EnTranCe bekijken ze deze verandering vanuit verschillende invalshoeken: wat moet er technisch veranderen om elke dag genoeg duurzame elektriciteit, warmte én koude te hebben? Hoe dragen mensen bij aan de energietransitie? Welke regels en wetten hebben we nodig? Of moeten ze veranderen? En hoe beïnvloedt deze verandering de arbeidsmarkt?

EnTranCe is een proeftuin voor duurzame innovaties van de Hanzehogeschool. Iedereen die een product, dienst of proces wil testen in een gecontroleerde, realistische omgeving, kan daarvoor terecht bij EnTranCe. Er staan state-of-the-art testfaciliteiten voor uiteenlopende projecten zoals een project waarin een gesloten netwerk de vraag naar en aanbod van duurzame energie gebalanceerd of een onderzoek naar wat er gebeurt als je 200 slimme energiemanagementsystemen met elkaar samen laat werken.

Leer meer over EnTranCe door onderstaande video te bekijken.