Aan de slag met integrale innovatieve oplossingen gebouwde omgeving

Aan de slag met integrale innovatieve oplossingen gebouwde omgeving

Het in hoog tempo en op grote schaal verduurzamen van woningen en gebouwen vraagt om innovatieve, integrale renovatie-oplossingen. In 2019 is gestart met twee meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) waar consortia op konden indienen voor het ontvangen van een financiële bijdrage. Dit heeft geleid tot de start van vier grootschalige innovatieprojecten, begin dit jaar.

De partijen achter de consortia ‘Integrale Energietransitie Bestaande Bouw’ en ‘Future Factory’ ontwikkelen oplossingen voor de grootschalige renovatieopgave. ‘Helena all-electric’ en ‘WarmingUP’ ontwikkelen de technieken en werkwijzen waarmee de warmtevraag van de gebouwde omgeving kan worden verduurzaamd. De kostenreductie en versnelling van de renovatie in de gebouwde omgeving staan centraal in de projecten, waarin 75 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Binnen deze investering dragen de vier projectconsortia zelf 35 miljoen euro bij. De aanvullende 40 miljoen euro subsidie is afkomstig uit de MMIP-regeling, die dit jaar MOOI is gaan heten. In het Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen dat ruim voor 2030, 200.000 woningen en gebouwen per jaar worden aangepakt. Aan de slag dus!

Future Factory

Future Factory transformeert bestaande woningen efficiënt en snel op grote schaal door digitalisatie en industrialisatie. Ze maken gebruik van energiesystemen geïntegreerd in kant-en-klare isolerende gevels en -daken. De investering in het programma leidt tot innovatieve ontwikkelingen voor het uitbouwen van de huidige productiefaciliteiten. Ook worden doorbraken in het serviceproces met en voor klanten voorzien. Het doel van Future Factory is om vanaf 2025 jaarlijks 5.000 woningen te renoveren. Dankzij verdere opschaling en de bouw van een Mega Factory kan dit aantal verhoogd worden naar 25.000.

Helena all-electric

Helena all-electric investeert in een energieoplossing die op termijn toepasbaar is in bijna alle bestaande woonwijken. De woningen krijgen een warmtekoude-aansluiting als alternatief voor aardgas. De cv-ketel wordt dan vervangen door een compacte warmtepomp. Ook zet het consortium in op de betrokkenheid van woningeigenaren en bewoners in de wijk. In 2020 wordt het concept op kleine schaal getest in Berkel en Rodenrijs.

Meer informatie: https://allelectricwonen.com/ of bekijk Helena all-electric in de projectendatabase op deze website.

WarmingUP

Het consortium WarmingUP richt zich op collectieve warmtesystemen: van winning, opslag, transport en distributie tot warmtevraagreductie en bewonerscommunicatie. Ze ontwikkelen praktijkgerichte kennis en handreikingen voor warmtebedrijven, ontwikkelaars, gemeenten en andere belanghebbenden zoals lokale energiecoöperaties die geothermie of aquathermie willen gebruiken als bron voor warmtenetten op lage temperatuur. Ook werken ze aan pilots van ondergrondse warmteopslag. Door met alle partners aan de slag te gaan, ontstaan nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen én nieuwe werkwijzen om maatschappelijk draagvlak te realiseren.

Lees meer: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/12/partijen-in-warmteketen-werken-samen-voor-betaalbare-duurzame-warmte/

Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)

Het IEBB investeert in de ontwikkeling van betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten. Via een brede aanpak wil het consortium op korte termijn duizenden woningen per jaar renoveren. Dit doen zij door industrialisering, digitalisering en robotisering en de ontwikkeling van warmtebatterijen en betere warmtepompen. Ook werken ze op nieuwe manieren samen met bewoners, ondernemers en de overheid. In de eerste jaren ligt de focus op rijtjeswoningen en gestapelde bouw.

IEBB

Lees meer: https://btic.nu/integrale-energietransitie-bestaande-bouw/

 

Meer weten?