De toekomstige standaard geluidsreductiemethode voor offshore heien?

NMS

Het Noise Mitigation System is een nieuw systeem om het geluid tijdens het heien op zee te verminderen

Net als de uitlaatdemper in een uitlaat van een auto, richt het Noise Mitigation System zich op specifieke lage frequenties die het meeste geluid produceren. Deze methode onderscheidt het Noise Mitigation System van andere systemen.

Het richten op de specifieke frequenties wordt bereikt door speciale akoestische resonatoren. Deze resonatoren die eruitzien als omgekeerde koffiekopjes zijn ingebouwd in horizontale frames, die worden uitgeklapt rond de stapel die in de zeebodem moet worden geheid. Door het Noise Mitigation System in het water te brengen, worden de cups gevuld met lucht. De luchtzakken zijn gedimensioneerd om de geluidsfrequenties te absorberen die het meeste geluid produceren tijdens het heien op zee. Hierdoor wordt het meest schadelijke geluid voor zoogdieren gedempt.

Een andere meerwaarde van het Noise Mitigation System is het feit dat golven en stromingen vrijwel geen invloed hebben op het systeem. Dit komt door het open maar robuuste ontwerp. De jaloezieën gaan gewoon op en neer.

Testen

Het Noise Mitigation System is in 2018 uitgebreid getest. Uit de resultaten bleek dat het Noise Mitigation System zich richt op de lage frequenties. In combinatie met het Big Bubble Curtain, een systeem dat de hogere piekfrequenties reduceert, voldoen ze aan de eisen die de Nederlandse overheid stelt.

Het Big Bubble Curtain is het best te omschrijven als een lange slang met gaten, waarin tijdens het heien lucht wordt gepompt. De lucht ontsnapt door de gaten en veroorzaakt een gordijn van bellen. Het Big Bubble Curtain dempt niet alleen de hoge frequenties, maar de slang dempt ook het geluid dat verder van de heilocatie uit de zeebodem komt. Het Noise Mitigation System wordt direct om de monopile geplaatst, het Big Bubble Curtain wordt op de zeebodem geplaatst op 100 meter rondom de plaats waar het heien plaatsvindt.

Eerste commerciële ingebruikneming

Vanwege de positieve testresultaten is Van Oord eerder dit jaar begonnen met het commerciële gebruik van het Noise Mitigation System. Bij de installatie van windparken Borssele III en IV is gebruik gemaakt van het Geluidsmitigatie Systeem met een Double Big Bubble Curtain. Dit was nodig vanwege het seizoen waarin de normen voor geluidsemissie hoger waren.

Van Oord gebruikte een verbeterde versie van het Noise Mitigation System. Het bedrijf verkleinde de afstand tussen de resonatorniveaus. Ook breidden ze het Noise Mitigation System uit met ‘bubble diffusers’, om zoveel mogelijk lucht in de resonatoren te krijgen. Zo werd de lucht in de waterkolom van het Noise Mitigation System gemaximaliseerd. Deze aanpassingen in het Noise Mitigation System versterkten het dempingseffect op de lagere frequenties.

Resultaat van het eerste commerciële gebruik

Al met al resulteerde de combinatie van het verbeterde Noise Mitigation System en de toevoeging van een Double Big Bubble Curtain in een geluiddemping tussen 12 en 25 dB. Concreet produceerde de combinatie tijdens het heien bij Borssele III en IV minimaal 157 en maximaal 172 dB. Rekening houdend met het heiseizoen, waarin de normen hoger zijn, voldeed het systeem ruimschoots aan de Nederlandse norm voor onderwatergeluid.

Tijdens de inbedrijfstelling van het Noise Mitigation System bleek dat de voorspelbaarheid van de resonatoren beter bleek dan verwacht en dat het dempen van frequenties nauwkeurig voorspeld kon worden. Dit geeft aan dat het systeem kan worden aangepast aan andere omstandigheden, zoals dieper water waar andere resonatoren nodig kunnen zijn. Dit maakt het Noise Mitigation System een ​​geschikte oplossing voor toekomstige projecten.

Verdere verbeteringen

Van Oord is van plan het systeem te blijven gebruiken en nog verder te verbeteren. De grootste uitdaging tijdens de operatie op de locaties in Borssele was de handling van het frame. Het systeem moest voldoende ballast hebben om de zeebodem te bereiken, maar ook niet te zwaar zijn dat het niet aan een schip kon worden bevestigd.

Geluidsbeperkend systeem; de toekomstige standaard ruisonderdrukkingsmethode?

Voor Van Oord is het de bedoeling dat het Noise Mitigation System de standaardmethode wordt voor geluidsreductie tijdens het heien op zee. Door de eerste ingebruikname bij Borssele III en IV is kennis opgebouwd om het systeem te optimaliseren. Zo zal het verbeteren van de robuustheid van het systeem bijdragen aan verdere stilte voor een breder frequentiespectrum. Om het systeem eenvoudig aan te passen aan de gewenste dempingsniveaus in specifieke frequentiebereiken, overweegt Van Oord het systeem flexibeler te maken. Daarnaast denkt het bedrijf na over het idee om meer resonatoren in de waterkolom te plaatsen.

 

Dit artikel maakt deel uit van de serie Project in Beeld. Bekijk hier meer projecten.