1000 Duurzame Dorpen plan

1000 Duurzame Dorpen plan

Soms spreekt iedereen aan tafel Nederlands en kan men elkaar toch niet verstaan. De taal van de overheid en die van mensen die samen willen verduurzamen, is vaak niet dezelfde. Daardoor lopen duurzame projecten onnodig vertraging op. Herkenbaar? Het Netwerk Duurzame Dorpen biedt instrumenten om het gesprek weer op te starten en het vertrouwen in elkaar te vinden. Zodat de gemeenschap samenvoorzienend kan worden. Ook als gemeenschap aan de slag? Ga voor advies en ondersteuning naar netwerkduurzamedorpen.nl

Deze film kwam tot stand vanuit het project '1000 Duurzame Dorpen plan', dat uitgevoerd is in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op verzoek van het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie van de Topsector Energie en TKI Urban Energy.