Project in beeld

Binnen de Topsector Energie lopen inmiddels meer dan 1200 projecten. Op deze pagina een selectie uit die projecten. Ze laten zien aan welke innovaties bedrijven en kennisinstellingen werken. Innovaties zijn nodig voor de versnelling van de energietransitie.

Bekijk alle projecten van Topsector Energie

Energiekademuur

Energiekademuur in de Zweth

Geotechnisch adviesbureau CRUX Engineering, TU Delft, TU Eindhoven en de Groep Duurzame Energie hebben samen onderzocht of damwanden in de oever van vaarwegen een bron voor

AVR plant Rozenburg

Rotterdamse bedrijven onderzoeken haalbaarheid waterstofproductie

Wie reststromen wil benutten, moet verder kijken dan de eigen organisatie.

Align World

ALIGN-CCUS: Naar een koolstofarme Europese industrie

Met een omvang van 23 miljoen euro is ALIGN-CCUS wereldwijd een van de grootste integrale projecten op het gebied van de afvang, opslag en benutting van CO2.

'Marinisering' van de brandstofcel

'Marinisering' van de brandstofcel

Nedstack heeft de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt met het geschikt maken van zijn PEM-brandstofcellen voor mariene toepassingen in nauwe samenwerking met het bed

Triple Solar PVT de Draai Heerhugowaard

Energieneutrale wijk dankzij innovatief decentraal zonnewarmtenet

Met behulp van zonnepanelen voorzien in je elektriciteits- én warmtebehoefte, ook wanneer de zon niet schijnt?

monopiles

Scherper inzicht in betere en kostenefficiënte windturbines

Ongeveer 80% van de windturbines op zee staan op monopiles. Deze cilindervormige palen zijn ontworpen om de krachten en omgevingscondities te kunnen weerstaan.

geluidschermen langs het spoor

ProRail onderzoekt met partners zonne-energie op geluidsschermen

Geluidsschermen langs het spoor hebben 1 functie: de geluidshinder voor omwonenden beperken. Maar kunnen ze voor dezelfde omwonenden niet nog iets doen: zonne-energie opwekken?

simple

Nederlands consortium onderzoekt stille funderingsmethode voor wind op zee

Geluidsoverlast op zee? Het lijkt raar, maar het bestaat. Bijvoorbeeld als er fundering in de zeebodem geheid wordt voor windmolens.

onderzee

Nederlands consortium ontwikkelt innovatief ecologische rif voor windparken op zee

Door de stroming van water slijt het zand op de zeebodem weg rond palen van windmolens. Wat als je daar een rif aanlegt tegen erosie waarop rijk zeeleven kan ontstaan?

Eerste binnenvaartschip op waterstof komt eraan

Eerste binnenvaartschip op waterstof komt eraan

Brandstofcel van Nedstack nu geschikt voor maritieme toepassingen