Arbeidsmarktontwikkelingen in de energietransitie +

 • Windenergie+
 • Zon-PV+
 • Energiebesparing+
 • Netwerken+
 • Biogas+

Kenmerken werkgelegenheid van de sectoren

 • +

  Voornamelijk voltijdbanen

 • +

  Vast personeel om kennisopbouw te bevorderen

 • +

  Vooral
  mannen

 • +

  Vanwege de ervaring: uitvoer van werk door mensen van 45 jaar en ouder

 • +

  90 %NL
  5% EU
  5% buiten EU

 • +

  Nieuwe
  werkgelegenheid
  vereist hogere en
  andere kwalificaties

 • +

  Beperkte
  Instroom van jongeren

De markt is inhoudelijk sterk in beweging op 5 thema's

 • +

  Fabrieksmatig
  bouwen

 • +

  Systeemintegratie

 • +

  Energiecoaching

 • +

  Digitalisering

 • +

  Leven lang leren

Logo EA

Arbeidsmarktontwikkelingen in de energietransitie

+

Welke energiemaatregelen leveren de meeste banen? EIB en Technopolis onderzochten dit én meer via modelberekeningen voor het Energieakkoord. De resultaten…

EIB en Technopolis hebben onderzoek gedaan naar maatregelen die - op basis van modelberekeningen voor het Energieakkoord voor Duurzame groei - voor de grootste werkgelegenheidseffecten zorgen. Er is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht. Het gaat om maatregelen voor wind op zee, wind op land, het programma 'Stroomversnelling, Zon-PV en Slimme meters'. Ook biogas- en biomassa-installaties (Biotech) en energiebesparing in de industrie (kwalitatief) zijn onderzocht.

Deze infographic geeft een samenvatting op hoofdlijnen. Volgens de onderzoekers zal tezamen met overige niet in deze infographic genoemde maatregelen een bruto groei van circa 100.000 fte banen 2014-2020 worden gerealiseerd. Dit is ongeveer 30% lager dan aanvankelijk berekend in de NEV. De onderzoekers zien voor de windsector een duidelijke aanwijzing dat het invoeraandeel en de toegevoegde waarde per werknemer hoger liggen dan eerder werd aangenomen. Daarnaast loopt het aantal gerenoveerde woningen binnen de Stroomversnelling sterk achter ten opzichte van de doelstellingen en is nog onzeker in welke mate deze de komende jaren zullen worden gerealiseerd.