Regelingen

De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Adviseurs van RVO.nl kunnen u ondersteunen bij een aanvraag. Ook adviseert de Topsector Energie over de besteding van de energiesubsidies bij NWO, TNO en ECN.
Wilt u meer weten over de regelingen, de voorwaarden, de indieningsmogelijkheden en sluitingsdata van de energie-innovatie-subsidies vanuit de Topsector Energie?

Lees meer over de innovatie-subsidies op RVO.nl

Aanvullende regelingen Topsector Energie

Aanvullend hierop zijn ook de volgende regelingen beschikbaar:

Overzicht innovatieve energietechnologieën

De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven en onderzoeksinstellingen om innovatieve energietechnologieën te ontwikkelen. RVO.nl inventariseerde gegevens van gesubsidieerde energie-innovatieprojecten. Deze informatie is verwerkt in een stroomschema van een koolstofarm energiesysteem. Het systeem maakt duidelijk:

  • welke functies nodig zijn in een toekomstig koolstofarm energiesysteem
  • hoe het portfolio van gesubsidieerde energie-innovatie projecten daarover is verdeeld

 

 

Bekijk het stroomschema

 

Regelingen-overzicht%20TSE%20v2.png