Regelingen

De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Adviseurs van RVO.nl kunnen u ondersteunen bij een aanvraag. Ook adviseert de Topsector Energie over de besteding van de energiesubsidies bij NWO, TNO en ECN. Lees meer over de regelingen, de voorwaarden, de indieningsmogelijkheden en sluitingsdata van de Energie Innovatie-subsidies vanuit de Topsector Energie. Aanvullend hierop zijn ook de volgende regelingen beschikbaar:

Regelingen-overzicht%20TSE%20v2.png