Energy Hubs: Vitale knooppunten in een energiesysteem

.

 Wat zijn Energy Hubs? Welke kansen bieden zij voor ons energiesysteem? Zijn er belemmeringen voor opschaling? Om alle technische en niet-technische kennis- en innovatievragen te helpen beantwoorden, start Topsector Energie Systeemintegratie binnenkort een onderzoeksprogramma over Energy Hubs.

Kansen voor een stabiel, veilig en betaalbaar energiesysteem

De energietransitie is een zeer ingrijpende, wereldwijde en veelomvattende uitdaging die onze energievoorziening en ons energiesysteem fundamenteel gaat veranderen. Het huidige systeem is zeer stabiel, veilig en betaalbaar en dat willen we graag zo houden. Het toekomstige, duurzame, energiesysteem is een geïntegreerd systeem dat energie gebruikt afkomstig uit verschillende bronnen. Daarbij spelen zogenaamde ‘Energy Hubs’ een belangrijke rol. Dit zijn knooppunten waar deelsystemen van verschillende energiedragers samenkomen en energie uitwisselen. Energy Hubs hebben ook een belangrijke maatschappelijke en economische betekenis.

Visie Energy Hubs

In het position paper over Energy Hubs deelt Topsector Energie Systeemintegratie de visie, beelden en ideeën over hoe verschillende type energy hubs een rol kunnen spelen in ons toekomstige energiesysteem: van een offshore hub en industry hub tot een agro- en mobilityhub.

Praktijkcases

Deze visie bestaat niet alleen op papier. In de praktijk zijn inmiddels verschillende initiatieven gestart, zoals die van Port of Amsterdam, Zero Emission Services of Hessenpoort. Tijdens de Energy Hubs sessie op de Werkconferentie Topsector Energie 2022 vertelt Eduard de Visser, Directeur Strategie & Innovatie bij Port of Amsterdam, meer over Port of Amsterdam. In deze Hub voor duurzame brandstoffen wordt gebruik gemaakt van duurzame energieopwekking, op- en overslag van alternatieve energiebronnen en worden recyclebare grondstoffen verwerkt. Leon Sluiman, Hoofd Operations bij Zero Emission Services (ZES), legt uit hoe de energy hub ZES in de praktijk werkt.

Energy Hub: Alpherium

Hoe maak je logistieke ketens CO2 neutraal? De Energy Hub Alpherium in Alphen aan den Rijn heeft een modulaire, schaalbare en reproduceerbare energieoplossing ontworpen voor binnenvaartschepen. Het concept, bestaande uit een batterijcontainer en een slim stopcontact, heeft voldoende energie aan boord om een schip te laten varen. Met deze oplossing draagt Alpherium aan het elektrificeren van de transportsector met groene stroom.

Energy Hub: Oxe geeft Gas

De Energy Hub Oxe geeft Gas werkt aan toekomstbestendige landbouw. De mest van vijf melkveehouderijen wordt door van mestvergisting omgezet in biogas. Dit biogas wordt weer gebruikt door afnemers verderop in Deventer. Hiermee worden tal van milieuwinsten geboekt!

Energy Hub: Port of Amsterdam

Afvalstromen kunnen de basis vormen voor duurzame alternatieve van brandstoffen zoals biobrandstoffen. De Port of Amsterdam heeft als doel om een deel van de tankcapaciteit in het havengebied te bestemmen voor deze alternatieve brandstoffen, om zo een relevante speler te blijven in het energiesysteem van de toekomst.

Energy Hub: Hessenpoort

Hoe monitor je de vraag, aanbod, opslag en conversie van duurzame energie? Hessenpoort in Zwolle ging hiermee aan de slag en ontwikkelde een Smart Energy Hub om te kijken hoe we collectieve energieproblemen kunnen aanpakken. Door hun smart monitoringsysteem brengen ze de vraag naar duurzame energie en het aanbod dichter bij elkaar.

Kennis- en innovatieprogramma

Het is belangrijk dat we over de grenzen van onze eigen domeinen heen kijken en samenwerken om vanuit systeemintegratieperspectief alle partijen aan elkaar te verbinden tot één geïntegreerd en werkend systeem. Om alle technische en niet-technische kennis- en innovatievragen te helpen beantwoorden, start Topsector Energie Systeemintegratie binnenkort een programma over Energy Hubs.

Met het onderzoeksprogramma wordt aangestuurd op de ontwikkeling van een beslissingondersteunend systeem (BOS), dat belanghebbende organisaties op een efficiënte wijze alle relevante informatie levert voor het ontwikkelen en plannen van Energy Hubs.

In de verkenningsfase van het onderzoeksprogramma is Common Futures gevraagd uit te zoeken wie de belanghebbenden zijn, hoe het BOS ingezet zou worden, en welke aan welke functies het BOS moet voldoen.