Projecten grootschalige waterstofproductie

H-Vison Project:

De productie en inzet van waterstof als grondstof en brandstof wordt gezien als een belangrijke stap of wegbereider voor ontwikkeling van de infrastructuur voor inpassing van emissievrij geproduceerde waterstof. Het H-vision project is een grootschalige pilot in de Rotterdamse regio. Om al voor 2030 emissies te kunnen reduceren, wordt gebruik gemaakt van fossiel opgewekte waterstof, waarbij gebruik wordt gemaakt van CCUS voor hergebruik van CO2 en voor grootschalige opslag van CO2. Deze transitiestap creëert de tijd die nodig is om de noodzakelijke infrastructuur zoals een waterstofdistributiesysteem en een grootschalige waterstofbuffer te ontwikkelen én tegelijkertijd de industriële installaties om te bouwen, terwijl er al grote hoeveelheden CO2-emissies worden gereduceerd. Dit werk zal bijdragen aan een snel toepasbare waterstofinfrastructuur.

Betrokken partijen: TKI nieuw Gas en TKI Energie & Industrie
Deelnemers: Gasunie, TNO, Havenbedrijf Rotterdam, Linde Gas Benelux, Engie Energie Nederland, Uniper Benelux, Air Liquide Industrie, Shell Nederland, Vopak, Management Netherlands, OCI Nitrogen, Statoil Petroleum As, Taqa Offshore, Gasterra, BP

MW-Design Delfzijl: 20 MW elektrolyser, waarbij groene stroom wordt omgezet in waterstof.

AkzoNobel en Gasunie werken aan een gezamenlijke investering in een 20 MW-elektrolyser in het industriecluster Delfzijl, waarbij groene stroom wordt omgezet in waterstof om de vraag naar emissievrije waterstof in het gebied aan te pakken. Deze vraag heeft betrekking op de industrie en de mobiliteit. AkzoNobel zal uitgebreid onderzoek en testen uitvoeren om te bepalen welke elektrolysetechniek het meest geschikt is voor de 20 MW-faciliteit. Verder zal Gasunie een basis van ontwerp (BoD) voor de infrastructuur ontwikkelen. Deze studie omvat een BoD voor zowel waterstof als zuurstof.

Betrokken partijen: TKI Nieuw Gas en TKI Energie & Industrie
Deelnemers: AkzoNobel Industrial Chemicals BV, NV Nederlandse Gasunie

Groene waterstof bij het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Binnen het cluster Systeem Integratie van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) werken industrie en kennisinstituten onder meer aan het zicht krijgen op de ketens voor nieuwe, op emissievrije waterstof gebaseerde energie-ketens en op het betaalbaar beschikbaar maken van grootschalige waterstof voor de transitie naar een duurzame industrie.

TKI Energie & Industrie kende hiervoor binnen haar programmalijn ‘Systeemintegratie – Elektrificatie en Flexibilisering’ een toeslag toe aan twee projecten van dit consortium, terwijl een derde set projecten is gefinancierd met het instrument voor verkennende studies van de Topsector Energie.

Drie samenhangende projecten:

  • Een MW-testcentrum om verschillende types elektrolyse te testen
  • GW-schaal elektrolysefabriek van de toekomst; Analyse en modeling.
  • HyChain 1,2 en 3 – waterstof en energieketens van de toekomst; respectievelijk een statusrapportage, een analyse van de kostenimplicaties en een technology assessment (TA)

Deelnemende partijen: TKI Energie en Industrie, ISPT + marktpartijen: AkzoNobel, Shell, OCI Nitrogen, Yara, Dow Benelux, Vopak, Gasunie, Stedin, Frames, Proton Ventures, Deltalinqs Energy Forum, Havenbedrijf Rotterdam, Groningen Seaports, RHDHV, Kalavasta, Quintel, Metabolic, ECN/TNO, Imperial College London, TU Delft en Universiteit Utrecht, Universiteit Groningen, Stichting Hanzehogeschool Groningen, EnTranCe, ECCM.