PPS-programmatoeslag

Status van deze subsidiemogelijkheid

In 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden voor kennisinstellingen en bedrijven om in samenwerkingsprojecten gebruik te maken van de PPS-programmatoeslag bij het TKI Wind op Zee.

Omschrijving

De PPS-programmatoeslag is een subsidiemiddel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om publiek-private samenwerkingsprojecten te stimuleren. De verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) ontvangen de PPS-programmatoeslag en zetten deze middelen in voor nieuwe samenwerkingsprojecten. Deze nieuwe samenwerkingsprojecten kunnen bestaan uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Ieder jaar wordt het budget van de PPS-programmatoeslag voor het TKI Wind op Zee bepaald aan de hand van grondslagprojecten van het jaar daarvoor. Het TKI Wind op Zee besteedt een groot deel van het PPS-programmatoeslagbudget in overleg met de kennisinstellingen die deze grondslag hebben opgegeven aan nieuwe samenwerkingsprojecten. In deze samenwerkingsprojecten werken kennisinstellingen samen met bedrijven: bedrijven kunnen daarvoor ook contact opnemen met kennisinstellingen als er ideeën zijn voor samenwerkingsprojecten.

Lees meer over PPS-toeslag.

Voor vragen en mogelijkheden over het gebruik van de PPS-programmatoeslag bij het TKI Wind op Zee, neem contact op met: @email. Wij denken graag met u mee over nieuwe ideeën, mogelijke partners en hoe deze subsidie het meest effectief te gebruiken.

Kenmerken

Gericht op

Fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

Doelgroep

Kennisinstellingen en bedrijven

TRL-niveau

Alle TRL-niveaus

Tender

Op lopende basis door het jaar

Budget

Variërend per jaar

Voorwaarden

Alle samenwerkingsprojecten moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden, zoals staat vermeld op de website van de RVO:

  • Deelnemers in samenwerkingsprojecten gaan correct met de rechten op de resultaten om. De ondernemer krijgt de rechten op de resultaten van de onderzoeksorganisatie tegen de marktprijs, of krijgt rechten op resultaten die een goede afspiegeling zijn van zijn werkpakketten, bijdragen en belangen;
  • Er moet sprake zijn van daadwerkelijke samenwerking;
  • Er moet een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst worden overlegd;
  • Het samenwerkingsproject draagt bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur;
  • Het samenwerkingsproject pas binnen het TKI Wind op Zee programma.