PhD@Sea

PhD@Sea is een onderzoeksinitiatief dat visie, strategie en algemene coördinatie van lage TRL offshore hernieuwbare energieonderzoeken in Nederland wil leveren. Het heeft als doel het groeiend aantal PhD onderzoekers te ondersteunen om de toekomstige uitdagingen in deze sector aan te gaan. Om te voldoen aan de uitdagingen van belangrijk fundamenteel onderzoek door een snelle overgang naar een koolstofvrije energievoorziening, in grote mate gefaciliteerd door offshore hernieuwbare energiebronnen.

PhD@Sea biedt een kader voor:

 • Het Nederlandse nationale doctorale College in Offshore hernieuwbare energie
 • Ontwikkeling en bevordering van een netwerk van uitstekende onderzoekers op het gebied van offshore hernieuwbare energiebronnen
 • Ontwikkelen van een lage-TRL onderzoeksagenda voor offshore hernieuwbare energie dat door de Nederlandse academische community wordt ondersteund
 • Initiëren van gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van offshore hernieuwbare energiebronnen

 

Onze ambities

 • Organisatie van nieuwe PhD projecten:
 • Streven om te beginnen met minstens 30 doctoraten per jaar
 • Vereist de inzet van de regering, de academische wereld en de particuliere partners
 • Herzien van bestaande stappenplannen, b.v.
 • 'Lange termijn onderzoeksuitdagingen in windenergie' door de EAWE
 • Nationale stappenplannen: TKI WOZ onderzoeksagenda
 • DUWIND onderzoeksprogramma
 • Ontwikkelen en onderhouden van een gezamenlijke laag-TRL onderzoeksagenda met de academische wereld (en partners)

 

Onze activiteiten in 2018

 • Evaluatie uitvoeren van alle bestaande PhD onderzoeken op offshore hernieuwbare energiebronnen op nationaal niveau
 • Gezamenlijke workshop waarbij de academische wereld en partners worden betrokken
 • Overeenstemming bereiken van de taakomschrijving voor DC
 • Ontwerpplan opstellen van activiteiten voor de komende 5 jaar
 • Werkgroep samenstellen die de strategische PhD onderzoeksprioriteiten voor de komende 5 jaar bepalen
 • Nationale PhD conferentie aankondigen over offshore hernieuwbare energie

 

Agenda

 • WindDays 2018: Side event en sessie op de lange termijn R&D-agend

 
Contact

Wilt u lid worden van PhD@sea? U kunt een e-mail sturen naar Stefanie Nuhn van de TU Delft.