Onderzoeksrapport: Op weg naar een klimaatneutrale GWW

Met hulp van het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van Topsector Energie (MVI-e) onderzoekt Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) samen met de Technische Universiteit (TU) Delft sinds 2017 de mogelijkheden voor duurzame innovaties binnen de infrasector. Het eerste onderzoeksrapport verscheen in 2018 en geeft de lezer praktische handvatten voor haalbare innovaties die op korte termijn impact maken. Nu, een jaar later kijken we naar de resultaten van dit onderzoek tot dusver.

Eén van de praktische aanbevelingen van het onderzoek is een versimpelde manier om de DuBoCalc in te zetten, gericht op een specifieke materiaalstroom. DuBoCalc is een complete en effectieve maar ook best ingewikkelde tool om de milieu-impact te bepalen van een infra-project. De versimpelde versie voor asfalt, beton en diesel is toegankelijker, en helpt opdrachtgevers bij aanbestedingen en in het gesprek met de opdrachtnemers.
Annemiek Lauwerijssen manager van SKAO en nauw betrokken bij het onderzoek: 'Rijkswaterstaat gebruikt de meetlat inmiddels, en is erg blij met dit resultaat. Voor de andere materiaalketens wordt ook eenzelfde meetlat ontwikkeld. We willen toewerken naar een situatie waarin opdrachtgevers en -nemers vaker met elkaar in gesprek gaan, en de juiste handvatten hebben om dat goed te kunnen doen.'

Samen kom je sneller verder

Het belang van een goed gesprek en intensieve samenwerking werd al duidelijk tijdens het onderzoek. Door de praktische insteek en de betrokkenheid van de sector zelf, kwamen interessante gesprekken op gang tussen verschillende partijen. Verrassend kleine, maar haalbare innovaties ontstonden als vanzelf: een gezamenlijke loods huren bijvoorbeeld, zodat je niet zo ver meer hoeft te rijden, of de vrachtwagens delen. Gijsbert Korevaar is een van de onderzoekers en werkt bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft. Hij tipt: 'Praat niet alleen met elkaar tijdens een project, dan heb je andere prioriteiten. En ga ook eens in gesprek met andere (sub)sectoren. Op het gebied van duurzaamheid is er vaak overlap en uit een onverwachte hoek kun je veel leren.'

Groeiende aandacht voor duurzaamheid

Niet alleen tussen verschillende bedrijven is het gesprek van belang, ook binnen bedrijven zelf is het gesprek over duurzaamheid de eerste stap naar innovaties. Veel groene pioniers gebruiken het onderzoeksrapport nu om binnen hun bedrijf het gesprek over duurzaamheid aan te gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor Stefan Daamen, Adviseur Duurzaamheid bij Heijmans Infra. Zijn functie werd enkele jaren geleden nog gezien als een hobby. 'Er was geen tijd voor duurzaamheid', vertelt Daamen. 'Het was duwen en trekken om iets voor elkaar te krijgen op dat gebied. Als bouwer moest je binnen het budget en de afgesproken tijd blijven, dan had je het project goed afgerond. Nu vragen ze je: hoe denk je dit project het slimste te gaan uitvoeren? Met minder CO2-uitstoot.' Het rapport hielp Daamen om duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij collega’s en de directie. 'Toen het rapport uitkwam, heb ik het hier gepresenteerd. Wat komt er op ons af en wat vraagt dit van ons? Kortom, wat betekent klimaatneutraal voor Heijmans Infra?'

Meer informatie