EIRES als matchmaker in het energie-onderzoek

Nieuwsbericht |

EIRES is het instituut van TU Eindhoven dat onderzoekers uit verschillende faculteiten verenigt die zich bezighouden met duurzame energie. Topsector Energie Systeemintegratie sprak met Mark Boneschanscher, managing director van EIRES, over het belang van systeemintegratie in de energietransitie: “De energietransitie kan niet vanuit één discipline worden opgepakt, je hebt de gezamenlijke kennis nodig”.

Online workshop Tender Smart Multi-commodity Energiesystemen’ (SMCES)

Voor MMIP 13 (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's) is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd een subsidietender op te zetten. Een van de onderwerpen van deze tender is Smart Multi-commodity Energiesystemen’ (SMCES). Ga op 30 juni tijdens deze workshop met ons in gesprek over hoe we deze mogelijke tender invullen. RVO wil dit namelijk graag zoveel mogelijk samen met u vormgeven.

Verbrede HER+-subsidie vanaf 1 september open

Nieuwsbericht |

Vanaf 1 september verandert de subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER) in de bredere Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie.

Energy Outlook Conferentie: "Vergroening en economisch herstel hand in hand"

Nieuwsbericht |

Wat is de invloed van de coronacrisis op de energietransitie, arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs? En kunnen we juist door verduurzamen weer uit de crisis komen? De Topsector Energie organiseerde op 3 juni 2020 samen met andere topsectoren, de Sociaal-Economische Raad, werkgeversvereniging WENB en Platform Talent voor Technologie de webinar “Energy Outlook Conferentie”. Vier experts op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen schoven deels online aan om van gedachten te wisselen.

Coronacrisis biedt kansen voor krapteberoepen in de energiesector

Nieuwsbericht |

Naar verwachting duikelt Nederland in de diepste recessie in 100 jaar. Maar in de energiesector is de situatie heel anders. Marktpartijen zijn vooral op zoek naar arbeidskrachten. “We hebben een groot tekort aan vakmensen”, zegt Thom van ’t Hullenaar van Enexis Netbeheer. “Door de coronacrisis neemt het aantal sollicitanten wel toe.” Om het aantal geschikte kandidaten verder te verhogen onderzoekt Human Capital Topsectoren de mogelijkheden voor professionals om een duurzame overstap naar de energiesector te maken.

Energietransitie: 388 mensen van bijstand naar baan

Nieuwsbericht |

Beeld: Gemeente Den Haag, Fleur Beemster

Liefst 52 bedrijven uit de Bouw & Techniek en Energiesector sloten donderdag 13 juni een sectordeal met de gemeente Den Haag. De deal bevat 52 onderliggende werkakkoorden. Met deze werkakkoorden realiseert de gemeente in korte tijd ten minste 388 banen specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Topsector Energie is één van de ondertekenaars van deze sectordeal.

Subsidies voor CO₂-reductie industrie open

Nieuwsbericht |

Vanaf 21 februari 2019 09:00 uur zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Ze zijn interessant voor ondernemers die via innovatieve technieken hun CO2-uitstoot willen verminderen.

Ook technieken gericht op bijvoorbeeld het verminderen van het energieverbruik in productieprocessen, rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap kunnen van de DEI+ gebruik maken.

NWO stelt ruim 3,5 miljoen beschikbaar voor energieonderzoek in publiek-private samenwerkingen

Nieuwsbericht |

NWO opent een bottom-up call voor publiek-privaat onderzoek. Dit past binnen de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren. Het ENW PPS-fonds biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (inclusief het mkb) en kennisinstellingen.

Calls en budget 2019

Dit fonds kent 4 verschillende samenwerkingsvormen. Deze die zijn samengevat in 2 aparte calls:

Werkconferentie Topsector Energie 2019

Op 31 oktober 2019 vond de ‘Werkconferentie Topsector Energie’ in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Dit jaar stond de Werkconferentie in het teken van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP's). We keken naar de kansen en uitdagingen die de MMIP’s bieden op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

Financieringsloket

Het Financieringsloket is een gezamenlijk initiatief van TKI Energie & Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee en programma Systeemintegratie onder de vlag van de Topsector Energie. Ons doel is om mkb-ondernemers te helpen bij het naar de markt brengen van hun innovaties door ondersteuning en hulp te bieden bij financieringsvraagstukken.