Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Systeem integratie: een belangrijke schakel voor de transitie naar een duurzaam energievoorzieningsysteem
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Systeemintegratie
 • Vanaf vandaag kunt u subsidie aanvragen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie. Het beschikbare budget voor de DEI+ is €  76,6 mln. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar. U kunt DEI+ aanvragen van 18 januari 2021, 09.00 uur tot en met 7 januari 2022, 17.00 uur.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Donderdag 17 december was het eerste rondetafelgesprek Waterstof en Groene Chemie met alle betrokken sectoren, de ECCM-commissie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). De deelnemers kwamen de gezamenlijke doelstellingen overeen voor de kostenreductie van waterstof en elektrolysers, het circulair maken van CO2 en duurzame opwekking van elektriciteit.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • "Laat je niet afleiden door de coronacrisis. Want er is een andere crisis die onze aandacht volop verdient: de klimaatcrisis." Dat is de boodschap van Manon Janssen, Boegbeeld Topsector Energie tijdens de Werkconferentie op 24 november. "We kunnen het ons niet veroorloven om te vertragen. Versnel en doe het samen."
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Het nieuwe magazine van de Topsector energie (TSE) is uit, nu nog rijker gevuld dan voorgaande edities met interessante artikelen over de missies voor energietransitie en duurzaamheid. Daarnaast leest u aansprekende praktijkverhalen.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • De coronacrisis treft veel sectoren met verlies van banen tot gevolg. Toch blijft onder andere de ICT-sector springen om meer en goed opgeleid personeel. Dat blijkt uit de cijfers van het Arbeidsmarktonderzoek ICT dat op 19 november 2020 is gelanceerd.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • 30 Nederlandse energieregio’s hebben in oktober 2020 de conceptplannen voor hun regionale energiestrategieën opgeleverd. Met elkaar goed voor meer dan 50 TWh aan duurzaam opgewekte energie. Dat is ruim meer dan de beoogde doelstelling van 35 TWh in 2030. Voor de slaagkans van deze plannen staan de regio’s voor enkele imposante uitdagingen.
  Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • Als motor en als landplaats van innovatieve ontwikkelingen, zijn de ogen gericht op learning communities zoals fieldlabs en living labs. Professionals uit onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, overheid en de publiek-private sector werken er samen.
  Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • Nederland gaat van het gas af. Om in onze toekomstige warmte- en koudevraag te voorzien zullen we op grote schaal overschakelen op collectieve voorzieningen. Hoe kunnen we die warmte- en koudenetten slim ontwerpen? En hoe zien ze eruit? In de Werkconferentie op 24 november blikken Martijn Clarijs (TNO) en Minke Goes (Essent) vooruit op een toekomst die elk moment praktijk kan worden.
  TKI Urban Energy, Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • Vanuit de human capital agenda van de TKI Wind op Zee en de Topsector Energie worden de mogelijkheden verkend om te komen tot een 'KustCoalitie' om samen met onderwijs en bedrijfsleven nieuw talent te werven en op te leiden voor de offshore windsector. In 2030 komt onze hernieuwbare energie voor een groot deel van windparken op zee, zo is de doelstelling.
  TKI Wind op Zee, Human Capital Agenda