Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Vandaag is belangrijke informatie over de invoering en openstelling van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van de Minister van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd in de S
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Het Klimaatakkoord bevat ambitieuze opgaven voor de energie, elektriciteit- en de industriesector. Beide sectoren moeten de CO2-uitstoot in hun sector fors verminderen en tegelijkertijd lijkt men op elkaar te wachten. Nederland heeft de potentie om één van de grotere leveranciers te worden van windenergie. En onze industrie kan mee. Toch houden beide sectoren elkaar in een klem.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) wordt naar verwachting binnenkort gepubliceerd. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. De MOOI-regeling stimuleert samenwerking en een integrale aanpak. Daarmee krijgen innovaties een grotere kans op succes. Er is € 65 miljoen beschikbaar.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Hebt u een oplossing voor flexibilisering van het energiesysteem? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • PhD@Sea
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Vanaf vandaag kunt u subsidie aanvragen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies. Het beschikbare budget voor de DEI+ is € 86,1 mln. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar. Voor de Topsector Energiestudies is € 6 mln beschikbaar.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt de grote stappen richting de realisatie van de klimaatdoelen. Door samenwerkingen met een integrale aanpak te stimuleren, krijgen innovaties een grotere kans op succes.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Topsector Algemeen
 • In 2020 worden nieuwe instrumenten voor innovatieondersteuning gelanceerd, zoals het Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020 instrument en de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).
  TKI Wind op Zee
 • Per 1 januari 2020 is wordt de community van de Offshore Wind Innovators onderdeel van het TKI Wind op Zee. Deze verhuizing is het resultaat van het feit dat InnovatieLink -  een van de 'founding fathers' van de community - , per 31 december ophoudt te bestaan. Lees verder in het Engels
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Het kabinet zet ook in 2020 extra in op innovatie voor klimaat en energie om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Topsector Algemeen