Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • De Topsector Energie stelt dit jaar subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen. Anders dan andere jaren is de vergoeding voor de inhuur van een innovatiemakelaar niet 50% maar 100% van de gemaakte kosten tot een maximum vergoeding van 10.000 euro per mkb-onderneming.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Within the climate agreement, the North Sea has been designated as an important future contributor to the Dutch green energy supply by means of large scale wind farms. Between the turbines of these wind farms, large areas are available that can be used for food production, alternative energy production and nature development.
  TKI Wind op Zee, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
 • Baanbrekend MKB: nigeQ
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Vanaf  1 april zijn  3 regelingen van de Topsector Energie open. Het gaat om 2 tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie en de gebouwde omgeving en de nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare Energie.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Topsector Algemeen
 • Met Pasen nam Manon Janssen deze persoonlijke boodschap voor u op.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • On 14 February 2020, the Ministry of Economic Affairs and Climate has published the so-called “MOOI-regeling” (ministerial order for Mission-Oriented Research, Development and Innovation).
  TKI Wind op Zee, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
 • Het kabinet heeft bekendgemaakt € 100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Extended deadline MOOI tender Due to current circumstances the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the Ministry of Interior and Kingdom Relations in consultation with RVO and Topsector Energy have decided to extend the deadline for application. The extended deadline will provide consortia with some extra time to prepare their application.
  TKI Wind op Zee
 • De openstellingstermijnen van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) zijn verlengd met 4 weken. De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben dit besloten in nauw overleg met RVO en de Topsector Energie.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Topsector Algemeen
 • De energiesector maakt zich op voor een nieuwe ronde innovatiegelden. De eerste maanden van 2020 organiseerde de Topsector Energie daarom vele matchmakingsbijeenkomsten. Op 10 evenementen rondom verschillende thema’s kwamen bijna 1.000 vertegenwoordigers uit de sector samen. Events waarbij bedrijven elkaar ontmoeten om kennis, kunde en contactgegevens uit te wisselen.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy