Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • The OIES Natural Gas Programme has produced a significant amount of research over the past three years on the issue of the decarbonisation of the gas sector in Europe.
  TKI Nieuw Gas
 • De FCH JU heeft het volgende bericht verspreid om input te leveren op de onderzoek- en innovatieagenda van de EC:
  TKI Nieuw Gas
 • Bent u actief op gebied van waterstof en heeft, ziet of zoekt u raakvlakken met Japan om uw doelstellingen te bereiken? Dan willen we u vragen onderstaande enquête in te vullen. Op basis van uw gegevens willen wij, New Energy Coalition en FME, in samenwerking met de ambassade in Japan een gezamenlijk Partners for International Business (PIB) voorstel indienen bij RVO.
  TKI Nieuw Gas
 • Deze maand opent een nieuwe aanvraagronde voor RAAK-mkb, een subsidie voor onderzoeksprojecten waarbij hogescholen samenwerken met mkb’s. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk tot en met 1 oktober.
  TKI Nieuw Gas
 • Het ENW PPS-fonds biedt mogelijkheden voor bottom-up publiek-private samenwerking tussen (grotere) bedrijven, het MKB, kennisinstellingen, incl. het HBO, en met consortia van bedrijven en kennisinstellingen binnen de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT.
  TKI Nieuw Gas
 • De winning van aardwarmte en de opslag van warmte of gassen in de ondergrond kan een belangrijke rol spelen bij de transitie naar een duurzame en CO2-arme/vrije energievoorziening.  Onder andere het ‘Masterplan Aardwarmte in Nederland’ en de ’Routekaart CCS’ beschrijven hoe geothermie en CCS optimaal bij kunnen dragen aan de energietransitie.
  TKI Nieuw Gas
 • Biomassa is een belangrijke bron om de energievoorziening te verduurzamen. Er is echter veel discussie over hoe duurzaam het echt is. Het kabinet wil daarom dat er een kader komt voor duurzame biomassa. Daarvoor is nu een aantal stappen in gang gezet.
  TKI Nieuw Gas
 • TNO heeft recent een overzicht gemaakt van al haar activiteiten op het terrein van waterstof. Hierin staan de activiteiten van TNO en ECN part of TNO. Het overzicht bevat de volgende programmalijnen: waterstofproductie, infrastructuur, opslag, synthetische brandstoffen, brandstofcellen en waterstofsysteemstudies.
  TKI Nieuw Gas
 • In de afgelopen maanden heeft een kernteam van deskundigen aan de opzet van een Meerjarenprogramma Waterstof gewerkt. Dit programma geeft invulling aan de innovatiebehoeften die uit het Klimaatakkoord naar voren komen op het gebied van waterstof. Bijgaand vindt u het concept-document ter consultatie.
  TKI Nieuw Gas
 • Door Ekinetix en Stratelligence is een eerste verkenning uitgevoerd. Wat zijn de kansen voor het bedrijfsleven? En welke mogelijkheden bestaan er om de Nederlandse positie op het gebied van waterstof te versterken?
  TKI Nieuw Gas