Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Na-isoleren aardgasvrije gebouwen zorgt nog te vaak voor problemen
  TKI Urban Energy
 • Binnen 5-10 jaar is slim aansturen van warmtepompen financieel interessant om pieken en onbalans op het elektriciteitsnet te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Accenture in opdracht van Flexiblepower Alliance Network (FAN) en TKI Urban Energy. Momenteel zijn de opbrengsten voor de zogenaamde flexibele inzet van warmtepompen nog te klein.
  TKI Urban Energy
 • De Topsectoren Chemie, Energie en High Tech Systemen en Materialen (HTSM) bouwen aan de kansen van waterstof. Dit is belangrijk voor de energietransitie en in de groene chemie. Ze doen dat samen met industriële partners en kennispartners. Het Nationaal Groeifonds investeert hier € 338 miljoen in.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat investeert dit jaar in totaal € 126 miljoen in de DEI+. Het aantal aanvragen overtreft nu al ruim het oorspronkelijke budget van € 76 miljoen.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Urban Energy, Topsector Algemeen
 • 'De strenge vorstperiode deze winter was voor ons een geschenk uit de hemel; en niet alleen vanwege de ijspret buiten,' zegt Jacco Langebeeke. Hij is de ondernemer achter Vloerverwarming Nederland, die zich de laatste jaren steeds breder met verduurzaming van woningen bezighoudt. 'Wij hebben zelf een warmtepomp ontwikkeld en laten die maken in Slovenië.
  TKI Urban Energy
 • Luminext heeft een smart lighting softwareplatform ontwikkeld om de openbare verlichting in een gemeente op afstand te beheren, te monitoren en aan te sturen. Een gemeenteambtenaar kan vanaf de computer de straatverlichting per locatie overzien en het lichtniveau actief bijsturen wanneer gewenst.
  TKI Urban Energy
 • Binnenkort opent de nieuwe MOOI-SIGOHE. Deze regeling subsidieert innovatieprojecten die over sector- en ketengrenzen durven te kijken. De focus ligt daarbij op hernieuwbare elektriciteit.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Donderdag 18 maart jl. stuurde Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kasja Ollongren, haar voorstel voor de vaststelling van Standaard- en Streefwaarden voor de bestaande bouw naar de Tweede Kamer. Deze standaard en streefwaarden geven duidelijkheid aan woningeigenaren over het niveau waarnaar ze hun woning spijtvrij kunnen verduurzamen.
  TKI Urban Energy
 • Ruimtelijk potentieel onderzocht en levert basisgetallen voor beleidskeuzes
  TKI Urban Energy
 • De Universiteit van Utrecht (UU) bracht in kaart hoe de afgelopen 8 jaar netwerken tussen organisaties zijn opgebouwd. De onderzoekers bekeken hoe kennis binnen projecten wordt gedeeld. Samen kennis opbouwen en delen in veilige en stabiele netwerken is daarbij zeer belangrijk. Dit is één van de meest belangrijke taken van de Topsector Energie.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen