Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Veel innovatieve bedrijven spelen in op de verwachte vraag naar aardgasvrije woningen, die dankzij wijkaanpakken op grote schaal zullen worden uitgerold. In Utrecht kwamen op 6 november 2019 zo’n 26 mensen die voor gemeenten werken, kennismaken met 21 innoverende bedrijven.
  TKI Urban Energy
 • Uptempo! organiseerde op 21 oktober jl. de regiomatch sessie ‘System integratie bij woningcorporaties met innovatief aanbod’. In samenwerking met Woningcorporatie Thuisvester uit Oosterhout werd deze interactieve bijeenkomst door Uptempo! georganiseerd in de Greenworks Academy van RaabKarcher.
  TKI Urban Energy
 • Grootschalige inzet van innovaties is nodig voor de energietransitie van de gebouwde omgeving. Betrokkenen moeten daarvoor nog wel allerlei hordes nemen. Van de marktpartijen die de innovaties ontwikkelen tot de gebruikers, zoals gemeentes, woningcorporaties en particulieren.
  TKI Urban Energy
 • Bedrijven en kennisinstellingen die op 31 oktober 2019 de Topsector Energie Werkconferentie bezochten, vinden hier de presentaties die zijn gegeven tijdens de werksessiesvan TKI Wind op Zee en TKI Urban Energy.
  TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Topsector Algemeen
 • Verduurzaming van specifieke woningtypologieën kan goed samengaan met de behoeften, wensen en financiële mogelijkheden van de bewoners
  TKI Urban Energy
 • Nu het jaar 2020 in zicht is en het Klimaatakkoord klaar, neemt het kabinet het innovatiebeleid op de schop. Het paradepaard? De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda gericht op de grote maatschappelijke uitdagingen.
  TKI Urban Energy
 • Hoe kunnen learning communities Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) versnellen en opschalen? Adviesbureau Qeam bracht dat in kaart, op verzoek van de Topsector Energie en in opdracht van RVO.nl. Rob Mudde, hoogleraar en bestuurslid van de Technische Universiteit (TU) Delft, bespreekt de belangrijkste conclusies uit het pas verschenen onderzoeksrapport.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Human Capital Agenda
 • Uptempo! organiseerde op 5 september jl. de werksessie ‘Opschalen met Platformen’. In deze interactieve bijeenkomst werd met platformen, netwerken en incubators verkend welke kansen er zijn om aanbieders van technologische oplossingen nog beter te bedienen.
  TKI Urban Energy
 • Bent u actief binnen een project op het gebied van smart grids, smart energy systems en/of digitalisering? Dan kunt u meedingen naar de 6e ISGAN Award of Excellence. Indienen kan tot 15 november aanstaande.
  TKI Urban Energy
 • In het NOS journaal en het NPO Radio 1 Journaal van dinsdag 23 juli vertelt Michiel Kirch, directeur van TKI Urban Energy, meer over een inventarisatie van innovatieve concepten om na oorlogse rijwoningen betaalbaar van het gas af te krijgen.
  TKI Urban Energy