Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Door woningverbetering wijk voor wijk, planmatig en grootschalig aan te pakken, worden drie vliegen in één kap geslagen: energiearmoede wordt teruggedrongen, het bedrijfsleven kan opschalen en kosten reduceren en er wordt fors op aardgas en dus CO2-uitstoot bespaard.
  TKI Urban Energy
 • De afgelopen jaren is zonnestroom snel goedkoper geworden. Er worden veel projecten opgezet en aangevraagd via de SDE++ regeling. Gemeenten en provincies zien daarom ook veel vergunningsaanvragen binnenkomen voor grote zonnestroomprojecten in zowel de gebouwde omgeving als in het landschap.
  TKI Urban Energy
 • Precies een jaar geleden lanceerde de Topsector Energie de Energy Investor Community. Met de community faciliteert het Financieringsloket de groeiende groep van early-stage investeerders die geïnteresseerd zijn om te investeren in energie-innovaties. Bij de start waren er 12 investeerders aangesloten, nu staat de teller op 35.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • In het recent verschenen jaarverslag van het Financieringsloket van de Topsector Energie kun je lezen dat het mkb grote behoefte heeft aan hulp bij het schrijven van business strategie, het beschermen van hun IP, het vormen van consortia en het verkrijgen van financiering.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Goed nieuws voor ondernemers en partijen die innovatieve producten, processen of diensten ontwikkelen voor het aardgasloos of aardgasloos-ready maken van woningen of andere gebouwen. Vanaf 15 maart 2023 kunnen zij gebruikmaken van de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2023 (DEI+).
  TKI Urban Energy
 • Living Lab Heavy Duty Laadpleinen is een proeftuin voor zware laadinfrastructuur. Nederlandse marktpartijen kunnen zich hiervoor aanmelden en hun voordeel doen door samen te werken. Het doel is om tot 6 gecontracteerde laadpleinen te komen. Op deze locaties wordt kennis en ervaring opgedaan en gedeeld.
  TKI Urban Energy, Systeemintegratie
 • Op uitnodiging van Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), Hugo de Jonge, gingen bestuurders van woningcorporaties en van installatiebedrijven elkaar in gesprek. Tijdens de Ronde tafel, op 8 februari georganiseerd door het ministerie BZK i.s.m.
  TKI Urban Energy
 • Nog een klein budget van Innovatiemakelaarsregeling beschikbaar
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Alles wat je als startup in het energiedomein wil weten
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Wil je weten hoe verschillende investeerders kijken naar financiering van innovatieve ondernemingen? Na een paar succesvolle edities organiseert de Topsector Energie ook dit voorjaar weer een Masterclass Financiering op 16 maart 2023. Speciaal voor startups of scale-ups die actief zijn in de energiesector.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen