Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Duurzame innovaties voor industrie en brandstoffen zijn onmisbaar om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Daarom opent op 6 juli 2021 de uitgebreide innovatieregeling TSE Industrie. In 2021 kunt u ook voorstellen doen voor de productie van klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.
  TKI Energie en Industrie
 • Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat investeert dit jaar in totaal € 126 miljoen in de DEI+. Het aantal aanvragen overtreft nu al ruim het oorspronkelijke budget van € 76 miljoen.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Urban Energy, Topsector Algemeen
 • We weten dat we geen schroevendraaier in het stopcontact moeten steken. We weten dat stroom door een draadje gaat en dat je dat vaak aan moet sluiten met een aardedraad. Al die lessen moeten we nog leren over waterstof.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Human Capital Agenda
 • Minister Bas van 't Wout ontving hiervoor een 'call to action' van ECCM-voorzitter Richard van de Sanden op de InnovatieExpo 2021. Duitsland en Nederland gaan bilateraal samenwerken met een innovatieaanpak voor groene waterstof en groene chemie.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Binnenkort opent de nieuwe MOOI-SIGOHE. Deze regeling subsidieert innovatieprojecten die over sector- en ketengrenzen durven te kijken. De focus ligt daarbij op hernieuwbare elektriciteit.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • ArcelorMittal, Dow Benelux en Tata Steel hebben een gezamenlijke uitstoot van ruim 20 miljoen ton CO2 per jaar. Door deze te verminderen kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-emissiereductiedoelen van Nederland, België en de EU.
  TKI Energie en Industrie
 • Meer data nodig voor inzicht in massabalans, circulariteit en benodigde innovaties voor circulaire plastics 
  TKI Energie en Industrie
 • De Universiteit van Utrecht (UU) bracht in kaart hoe de afgelopen 8 jaar netwerken tussen organisaties zijn opgebouwd. De onderzoekers bekeken hoe kennis binnen projecten wordt gedeeld. Samen kennis opbouwen en delen in veilige en stabiele netwerken is daarbij zeer belangrijk. Dit is één van de meest belangrijke taken van de Topsector Energie.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Binnenkort opent naar verwachting een extra ronde van de regeling MOOI. Gericht op systeemoplossingen om het energiesysteem klaar te maken voor grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit. Partijen werken hiervoor sectoroverstijgend samen.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie
 • Consortia vroegen in 2020 de subsidie MOOI aan voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Vandaag valt bij het eerste consortia in de categorie Hernieuwbaar op Zee (Simox en RoboDock) goed nieuws op de mat.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Topsector Algemeen