Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • An additional round of the MOOI scheme is expected to open soon. Focused on system solutions to prepare the energy system for large amounts of renewable electricity. To this end there is a cross-sectoral collaboration between parties.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie
 • Consortia vroegen in 2020 de subsidie MOOI aan voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Vandaag valt bij het eerste consortia in de categorie Hernieuwbaar op Zee (Simox en RoboDock) goed nieuws op de mat.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Een Nederlands consortium onderzoekt de knelpunten die grootschalige investeringen in groene waterstof in de weg staan, bijvoorbeeld ontbrekende regelgeving. Het richt zich op het transport, de waardeketen en verplichte bijmenging van groene waterstof. Groene waterstof is essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Topsector Algemeen
 • De hele wereld komt samen dit jaar op de wereldtentoonstelling Expo Dubai. Onder de slogan ‘Connecting Minds, Creating the Future’ presenteren meer dan 200 landen zich vanaf oktober tot in 2022. Eén van de hoofdthema’s is water, voedsel en energie. Nederland kan op dit wereldtoneel natuurlijk niet ontbreken.
  Dutch Dubai, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Internationale export en kennisagenda, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Vanaf vandaag kunt u subsidie aanvragen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie. Het beschikbare budget voor de DEI+ is €  76,6 mln. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar. U kunt DEI+ aanvragen van 18 januari 2021, 09.00 uur tot en met 7 januari 2022, 17.00 uur.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Overweegt u te investeren in de bouw van elektrolysers? Hiervoor opent EZK een internetconsultatie.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Topsector Algemeen
 • Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie op 24 november 2020 is de website www.nationaalwaterstofprogramma.nl gelanceerd. De website biedt informatie over waterstof en verwijst naar de nuttige netwerken.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Topsector Algemeen
 • Donderdag 17 december was het eerste rondetafelgesprek Waterstof en Groene Chemie met alle betrokken sectoren, de ECCM-commissie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). De deelnemers kwamen de gezamenlijke doelstellingen overeen voor de kostenreductie van waterstof en elektrolysers, het circulair maken van CO2 en duurzame opwekking van elektriciteit.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • TKI Energie & Industrie ontwikkelt een routekaart om richting en snelheid te geven aan de elektrificatie in de industrie. Wat betekent die elektrificatie voor grote chemische complexen als Chemelot? En wat voor technologieën zijn nodig en welke uitdagingen zijn er?
  TKI Energie en Industrie
 • De Topsector Energie stelt ook in 2021 subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen. Dit keer is de vergoeding voor de inhuur van een innovatiemakelaar maar liefst 80% van de gemaakte kosten, tot een maximum vergoeding van 10.000 euro (incl. BTW) per mkb-onderneming.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen