Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Het overgrote deel van de Nederlandse industrie haalt warmte uit fossiele brandstoffen. Er zijn elektrische alternatieven, maar bedrijven weten vaak niet welke van deze verwarmings- en droogtechnologie veelbelovend zijn. Laat staan hoe ze die moeten toepassen.
  TKI Energie en Industrie
 • Sustainable Industry Challenge – Chemport Europe edition Scale-ups gezocht voor vergroening chemie en energie in Noord-Nederland
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas
 • Hoe kunnen learning communities Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) versnellen en opschalen? Adviesbureau Qeam bracht dat in kaart, op verzoek van de Topsector Energie en in opdracht van RVO.nl. Rob Mudde, hoogleraar en bestuurslid van de Technische Universiteit (TU) Delft, bespreekt de belangrijkste conclusies uit het pas verschenen onderzoeksrapport.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Human Capital Agenda
 • In recent onderzoek hebben belangrijke industriële stakeholders aangegeven welke innovaties nodig en realistisch zijn. Het gaat om innovaties waarbij verwacht wordt dat realisatie op de korte termijn mogelijk is. Het onderzoek is in opdracht van de “werkgroep 75%” van de Industrietafel van het Klimaatakkoord  uitgevoerd.
  TKI Energie en Industrie
 • De uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet op korte termijn omlaag. Om dit doel te bereiken gaat vanaf 1 augustus 2019 een nieuwe regeling open. De subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie stimuleert met € 28 miljoen grootschalige projecten. Bijvoorbeeld rond energie-efficiency en recycling.
  TKI Energie en Industrie
 • Per 15 juli is Rob Kreiter de nieuwe directeur van TKI Energie en Industrie (E&I) en daarmee is het vertrek van Peter Alderliesten een feit. Peter heeft zich tijdens zijn loopbaan met hart en ziel ingezet voor een duurzame en inclusieve industrie. Wij willen Peter bedanken voor zijn harde werk en wensen hem een welverdiende ontspannen nieuwe fase van zijn loopbaan toe.
  TKI Energie en Industrie
 • The TKI Energie en Industrie presenteert samen met RVO en de universiteiten van Utrecht, Delft en Groningen haar rapport over de noodzaak van systeem analyse ter ondersteuning van de energietransitie in de industriële sector.
  TKI Energie en Industrie
 • Berenschot deed onderzoek naar de potentiële CO­2- en energiebesparing van de HeatMatrix-technologie, een project dat werd uitgevoerd in het kader van TKI Energie & Industrie.
  TKI Energie en Industrie
 • Een CO2-neutrale, circulaire industrie: we staan voor een grote uitdaging: 19,4 Mton minder CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 willen we een industrie die klimaatneutraal en schoon is.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas
 • “Als ik één sociale component zou moeten noemen die cruciaal is voor de energietransitie dan is dat: Vertrouwen!” Aldus Suzanne Brunsting, sociaal wetenschapper bij ECN (deel van TNO), tijdens een van de vele gesprekjes bij het Matchmaking Event van TKI Energie en Industrie en TKI Nieuw Gas.
  TKI Energie en Industrie