Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Topsector Energie in gesprek met Klaas Vos en Anton Sweere. Klaas Vos is Supply Chain manager duurzaamheid en Anton Sweere programmamanager procestechnologie bij FrieslandCampina. Die coöperatie is met twintig productielocaties   in Nederland en vele vestigingen in 38 landen een belangrijke speler in de zuivelindustrie.
  Topsector Energie in gesprek, TKI Energie en Industrie
 • Topsector Energie in Gesprek met Jaap Vente. Hij is Roadmap Manager CO2-neutrale industrie bij TNO, partner in het kennisnetwerk Efficiency en Circulaire Industrie. TNO staat met deelname aan tientallen projecten onder het topconsortium voor Energie en Industrie centraal in het kennisnetwerk rond industriële energie-innovatie.
  Topsector Energie in gesprek, TKI Energie en Industrie
 • De industrie staat voor een grote opgave om met innovaties CO2-uitstoot te verminderen. De sector zet daar ook flink op in. Dat blijkt uit onderzoek van de RVO. Meer dan de helft van de subsidie rond energie-innovatie ging in 2020 richting innovatie in de industrie. Deze regelingen voor het innovatie- en klimaatbeleid hadden in totaal een budget van bijna € 225 miljoen.
  TKI Energie en Industrie, Topsector Algemeen
 • Topsector Energie in gesprek met Kees Biesheuvel. Hij is Technology Innovation Manager at DOW Benelux. Hij is namens DOW nauw betrokken bij veel projecten binnen het kennisnetwerk Efficiency en Circulaire Industrie, dus bij industriële innovatie. De laatste jaren was hij ook Clusterdirecteur Warmte bij ISPT, een stichting waarin bedrijven samenwerken met kennisinstellingen.
  Topsector Energie in gesprek, TKI Energie en Industrie
 • Vandaag verschijnt het standaardwerk ‘Zo werkt energie in Nederland’. Een initiatief van 21 partijen in en om de energiesector onder leiding van de Argumentenfabriek. Het complexe energiesysteem in Nederland wordt teruggebracht tot de kern.
  TKI Energie en Industrie, Topsector Algemeen
 • Al 12 jaar brengt het Springtij Forum politiek, overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en sociaal middenveld samen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Het is een plek waar lastige thema's worden uitgediept, de dialoog met elkaar wordt aangegaan en beter begrip voor 'de ander' ontstaat.
  TKI Energie en Industrie
 • De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld kwam bij elkaar in Den Haag op 23 juni 2021. Tijdens de tweede bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ maakten zij afspraken over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Dit is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelen.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Topsector Algemeen
 • Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig om innovaties te ontwikkelen, testen en naar de markt te brengen. Wat zijn de financiële mogelijkheden? Waar lopen start-ups, scale-ups en gevestigde ondernemingen tegenaan? Op 16 juni stond tijdens de voorjaarsconferentie van de Topsector Energie het thema financiering centraal. De conclusie? Er is voldoende kapitaal in Nederland.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Na de succesvolle subsidieronde begin dit jaar, stelt de Topsector Energie in een nieuwe subsidieronde geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen. Dit keer is de vergoeding voor de inhuur van een innovatiemakelaar maar liefst 80% van de gemaakte kosten, tot een maximum vergoeding van 10.000 euro (incl.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • De nieuwe subsidie TSE Industrie: Circulaire economie is speciaal voor onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor de circulaire economie. De regeling richt zich op nieuwe producten, diensten en processen en het beschikbare budget is € 2,5 miljoen.
  TKI Energie en Industrie