Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • De maritieme hoofdstad van Europa is dé plek voor innovatie in offshore wind. De Rotterdamse Maasvlakte 2 biedt ruimte voor test- en demofaciliteiten voor offshore. Maar waar bevinden al deze faciliteiten zich en wat bieden de diverse locaties?
  TKI Wind op Zee
 • Wilt u als MKB-ondernemer binnen de offshore windenergiesector innoveren en bent op zoek naar financiering d.m.v. subsidie? Dan kan de MIT-subsidieregeling u wellicht verder helpen.
  TKI Wind op Zee
 • Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie, vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie, maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen te halen, moet snel worden geïnvesteerd in scholing, aantrekken van mensen, en begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas
 • Dear all,
  TKI Wind op Zee
 • Dear all,
  TKI Wind op Zee
 • Nuon krijgt via dochter Chinook C.V. de vergunning om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren. Dat maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op 19 maart 2018 bekend.
  TKI Wind op Zee
 • Op 3 april 2018 openen de subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar 33,4 miljoen euro extra beschikbaar voor energie-innovatie.
  Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie
 • Dear all,
  TKI Wind op Zee
 • Baanbrekend MKB   Opgericht in: 2012
  TKI Wind op Zee
 • Op 3 april 2018 openen er meerdere subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Met 130 miljoen euro stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit jaar onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie