Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Het zijn bijzondere tijden. Door het Coronavirus en onze strijd als land om het verspreiden hiervan tegen te gaan, zijn we in een paar dagen in een totaal nieuwe werkelijkheid beland. We vinden nieuwe wegen van samenwerking en communicatie met elkaar.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Op 1 april openen naar verwachting 3 regelingen van de Topsector Energie. Het gaat om 2 tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie en de gebouwde omgeving. Daarnaast opent een nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare Energie.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy
 • Baanbrekend MKB: Hydrautrans
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • During the Matchmaking Day, 4 innovative SMEs pitched their ideas at the innovation market. Find their ideas here:
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • In the afternoon of the 13th of February - during the Matchmaking Day - 5 parallel matchmaking sessions were held.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Vandaag is belangrijke informatie over de invoering en openstelling van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van de Minister van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd in de S
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Het Klimaatakkoord bevat ambitieuze opgaven voor de energie, elektriciteit- en de industriesector. Beide sectoren moeten de CO2-uitstoot in hun sector fors verminderen en tegelijkertijd lijkt men op elkaar te wachten. Nederland heeft de potentie om één van de grotere leveranciers te worden van windenergie. En onze industrie kan mee. Toch houden beide sectoren elkaar in een klem.
  TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) wordt naar verwachting binnenkort gepubliceerd. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. De MOOI-regeling stimuleert samenwerking en een integrale aanpak. Daarmee krijgen innovaties een grotere kans op succes. Er is € 65 miljoen beschikbaar.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Hebt u een oplossing voor flexibilisering van het energiesysteem? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • PhD@Sea
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen