Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Op 3 april 2018 opent de subsidieregeling Urban Energy binnen de Topsector Energie met daarin een speciale programmalijn voor Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. Doel van deze lijn is het versnellen van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Hiervoor stelt de Rijksoverheid € 12,8 miljoen beschikbaar, afkomstig uit de Klimaatenvelop.
  TKI Urban Energy
 • 3 april organiseert de Topsector Energie i.s.m. de TKI Urban Energy de bijeenkomst Cyber Security toepassing in het Urban Energy domein. "De energiesector is het populairste doelwit bij cyberaanvallen” zo berichtte het CBS afgelopen najaar.
  TKI Urban Energy
 • Op 3 april 2018 openen er meerdere subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Met 130 miljoen euro stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit jaar onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie
 • Project 'Zon op Zee' van start
  TKI Urban Energy
 • Inschrijven voor de ENPULS FLEX CHALLENGE mogelijk vanaf 1 februari 2018. 
  TKI Urban Energy
 • Vind op uw vraag rond de energietransitie sneller het goede antwoord!
  TKI Urban Energy
 • Al jaren worstelt de Nederlandse zonnestroomsector met enerzijds het vooroordeel dat zonnestroom in Nederland slechts een druppel op een gloeiende plaat is en anderzijds dat de sector zijn cijfers maar niet op orde krijgt (o.a. het geïnstalleerd vermogen in Nederland). Met het Nationaal Solar Trendrapport 2018 zijn beide punten voor een groot gedeelte opgelost.
  TKI Urban Energy
 • Voor de energietransitie kunnen innovatieve MKB’ers profiteren van de kennis van het HBO. Maar waar hebben zij vooral behoefte aan als het gaat om praktijkonderzoek rond Urban Energy?
  Human Capital Agenda, TKI Urban Energy
 • Coordinating Creativity: How International Collaboration Is Turning Up the Dial on Heating & Cooling Innovation
  TKI Urban Energy
 • Today we share our ninth video in the TKI Urban Energy Flexcon series. The concept: In the Flexcon series we share in ten days ten videos with you. In the videos you will see short interviews with national and international experts.
  TKI Urban Energy