Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Tussen 20 april en 25 mei vond de Urban Energy Challenge plaats, een programma waarin studenten en starters werden uitgedaagd om aan de slag te gaan met oplossingen voor de uitdagingen rondom duurzaam wonen zonder aardgas.
  TKI Urban Energy
 • Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, en TKI Urban Energy financieren de Nederlandse deelname aan de call van ERA-Net RegSys. De call, die in mei wordt opengesteld voor indiening, is een vervolg op eerdere calls van ERA-Net Smart Grids.
  TKI Urban Energy
 • Sneller aardgasvrij? Dankzij de nieuwe aanpak van Smart Energy Cities zijn aardgasvrije wijken nu binnen handbereik voor alle gemeenten. De afgelopen jaren is door het samenwerkingsverband Smart Energy Cities een aanpak ontwikkeld om de omslag naar aardgasvrije wijken te versnellen.
  TKI Urban Energy
 • Voldoende én goed vakpersoneel opleiden voor de energietransitie en de innovaties die hiermee gepaard gaan. 20 ROC’s en AOC’s gaan samen met bedrijven aan de slag om het klimaat- en energieakkoord in het middelbaar beroepsonderwijs tot een succes te maken. Op dinsdag 17 april bekrachtigden zij hun afspraken met het ondertekenen van hun manifest.
  Human Capital Agenda, TKI Urban Energy
 • Het ministerie van VWS daagt start-ups en MKB-ers uit om mee te denken over innovaties voor het verduurzamen van sportterreinen en -accommodaties. Met de innovation challenge 'Energieneutrale Sportaccommodaties' zoekt VWS vooruitstrevende en innovatieve ideeën die bijvoorbeeld gaan bijdragen aan energiebesparing en -opwekking.
  TKI Urban Energy
 • Een consortium van marktpartijen en kennisinstituten, onder leiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, gaat een prototype ontwikkelen voor een betaalbare en kleine warmtepomp die draait op propaan. TKI Urban Energy steunt het onderzoek, dat valt binnen het innovatiethema ‘Warmte- en Koude-Installaties’.
  TKI Urban Energy
 • Om te komen tot een klimaatneutrale warmtevoorziening in 2050, gaan vanaf nu duizenden tot straks jaarlijks ruim 250.000 woningen en gebouwen over op een andere manier van verwarmen dan met aardgas. De bijkomende kosten voor woning- en gebouweigenaren kunnen deze overgang in de weg staan.
  TKI Urban Energy
 • Een van de maatregelen van het Kabinet om tot fikse reductie van CO2-uitstoot te komen, is het aardgasvrij (of voorbereidend daarop ‘aardgasvrij-ready’) maken van 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar, voor het einde van de kabinetsperiode. Vanaf 2021 moeten dit 200.000 woningen per jaar zijn.
  TKI Urban Energy
 • De gebouwde omgeving is een complex veld waarin maatschappelijke, economische en technologische aspecten van de energietransitie samenkomen. Om recente ontwikkelingen en/of kennis opgedaan uit innovatieprojecten overzichtelijk te maken publiceert TKI Urban Energy kennisdossiers: informatie over specifieke onderwerpen, gebundeld in beknopte artikelen. 
  TKI Urban Energy
 • 3 april organiseert de Topsector Energie i.s.m. de TKI Urban Energy de bijeenkomst Cyber Security toepassing in het Urban Energy domein. "De energiesector is het populairste doelwit bij cyberaanvallen” zo berichtte het CBS afgelopen najaar.
  TKI Urban Energy