Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Het Nederlandse bedrijf Lightyear presenteerde onlangs de eerste gezinsauto Lightyear One - specifiek ontworpen voor zonne-energie. De Lightyear One is uniek omdat het ontworpen is om een maximaal aantal zonnekilometers te rijden. Voor de doorontwikkeling ontvangt het bedrijf de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).
  TKI Urban Energy
 • Matchmaking Uptempo! koppelt innovatieve aanbieders aan wooncorporaties
  TKI Urban Energy
 • Nederlandse woningen worden nog niet snel genoeg verduurzaamd om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. Om meer resultaat te boeken, worden steeds vaker gerichte oplossingen voor specifieke woningtypes gebruikt. Bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen die voorzien worden van isolatie op maat. Hiermee wordt sinds kort geëxperimenteerd in Enschede.
  TKI Urban Energy
 • Gesteund door het ministerie van BZK, lanceren TKI Urban Energy en TKI CLICKNL het nieuwe programma Uptempo!. Het doel van Uptempo!
  TKI Urban Energy
 • Voor het aardgasvrij maken van bestaande particuliere woningen heeft Helena Sustainable Innovations een slim concept bedacht. Door de toepassing van PV- en PVT-panelen, een verticale bodemlus en een warmtepomp is het mogelijk om woningen het hele jaar van energie te voorzien.
  TKI Urban Energy
 • NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) zoekt onderzoeksvoorstellen over de maatschappelijke aspecten van regionale energietransities (MARET). Samen met vijf provincies en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) stellen ze samen geld beschikbaar. Het totale budget voor dit programma is 2,5 miljoen euro.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie
 • Vanaf 21 februari 2019 09:00 uur zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Ze zijn interessant voor ondernemers die via innovatieve technieken hun CO2-uitstoot willen verminderen.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie
 • NWO opent een bottom-up call voor publiek-privaat onderzoek. Dit past binnen de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren. Het ENW PPS-fonds biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (inclusief het mkb) en kennisinstellingen. Calls en budget 2019 Dit fonds kent 4 verschillende samenwerkingsvormen. Deze die zijn samengevat in 2 aparte calls:
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie
 • In 2018 heeft de overheid in samenspraak met bedrijfsleven en andere stakeholders gewerkt aan de totstandkoming van het concept Klimaatakkoord.
  TKI Urban Energy
 • Heeft u ideeën met betrekking tot renovatieconcepten, robotisering, digitalisering of integratie van installatietechniek in bouwelementen? Of misschien denkt u na over de ontwikkeling van stille, compacte, slimme of kostenefficiënte warmtepompen, compacte warmte-batterijen, slimme warmtenetten, thermische opslag of ondiepe geothermie?
  TKI Urban Energy