Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • In de periode 2012-2021 zijn ongeveer 130 subsidieprojecten op het gebied van waterstof uitgevoerd of zijn in uitvoering. Dat is een goede weerspiegeling van de dynamiek die het waterstofdomein in deze periode karakteriseert, zeker in de tweede helft.
  TKI Nieuw Gas
 • In januari stelde Topsector Energie € 100.000 aan subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemers.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • In aanloop naar de World Hydrogen Summit (WHS, 9-11 mei, Ahoy, Rotterdam) organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met de economische afdelingen van de ambassades een reeks virtuele rondetafels over de waterstofontwikkelingen en kansen in verschillende kansrijke regio’s.
  TKI Nieuw Gas
 • De energietransitie is complex en urgent. Voor de doelstellingen voor 2030 en 2050 komt het aan op innoveren én samenwerken. Daarom trekt de Topsector Energie nauw op met TNO. Want alleen met vereende kennis en kunde kunnen we de juiste veranderingen in het juiste tempo teweegbrengen. We delen elkaars inzichten en plannen en brengen die in lijn.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Onderzoek naar eerlijke verdeling van zonne-energie
  TKI Urban Energy
 • Begin april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Ze helpen innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving.
  TKI Energie en Industrie
 • In 2030 wil Nederland op grote schaal groene waterstof produceren als onderdeel van de energietransitie. Om dit mogelijk te maken moet de kostprijs flink dalen. Met het project HyScaling gaan bijna 30 Nederlandse partijen samen de uitdaging aan.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas
 • De regeling Systeemintegratie 2022 (SMCES) van de Topsector Energie is open tot en met 29 maart 2022. Bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen kunnen projectvoorstellen indienen. Het gaat om innovatie rond zogeheten smart multi-commodity energiesystemen (SMCES). Geïnteresseerde partijen kunnen projectvoorstellen indienen. Zoals bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen.
  Systeemintegratie
 • Wat zijn Energy Hubs? Welke kansen bieden zij voor ons energiesysteem? Zijn er belemmeringen voor opschaling? Op de TSE Werkconferentie stonden deze vragen centraal bij de sessie Systeemintegratie.
  Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te bereiken is er versnelling, samenwerking en kennisdeling nodig. De Werkconferentie van 17 februari ging over deze onderwerpen. De energietransitie vraagt om een schaalsprong. Hoe gaat dit in de praktijk, wat is de kijk van het nieuwe Boegbeeld van de Topsector Energie hierop en wat vinden jonge professionals belangrijk?
  Topsector Algemeen