Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Op 29 juni heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie verschillende brieven naar de Tweede Kamer gestuurd incl. bijlagen. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  TKI Nieuw Gas
 • Alliander is op zoek naar oplossingen om het overschot aan groen gas in de zomer kwijt te kunnen op het bestaande gasnet. Daarom daagt Alliander ondernemers, uitvinders en vernieuwers uit met innovatieve oplossingen te komen. Tijdens de zomermaanden wordt namelijk meer groen gas geproduceerd dan dat er verbruikt wordt.
  TKI Nieuw Gas
 • De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld hebben op 29 juni 2022 tijdens de vierde bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ verdere afspraken gemaakt over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Dit gebeurde onder het voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.
  TKI Nieuw Gas
 • In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70 procent van de totale elektriciteitsproductie in 2030 bestaat uit hernieuwbare (duurzaam opgewekte) elektriciteit. Dit is een grote uitdaging. De productie van groene waterstof is daarbij van grote betekenis. Maar dit is nog erg duur.
  TKI Nieuw Gas
 • Hoe handig zou het zijn als opdrachtgevers zoals provincies en gemeenten bij de aanvang van plannen voor de openbare ruimte inzicht krijgen in de milieueffecten van een project? Bram van Essen, alumnus van Windesheim en innovatietrainee bij Roelofs, ontwikkelde hier een tool voor. We vroegen de betrokken partijen wat een innovatietrainee voor een onderneming kan betekenen.
  Human Capital Agenda
 • In het energiesysteem van de toekomst speelt digitalisering een cruciale rol. Zonder digitalisering geen gedistribueerd, 'smart' en duurzaam energiesysteem. Maar door de veelheid van spelers en de toenemende complexiteit ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Hoe zorgen we voor een inherent veilig energiesysteem?
  Digitalisering
 • Met de motie d.d. 8 juli 2021 van Henri Bontenbal (CDA) en Mustafa Am-haouch (CDA) als aanleiding is verkend of een onderzoeksprogramma gericht op de ontwikkeling van technieken en ketens die leiden tot negatieve CO2-emissie wenselijk is.
  TKI Nieuw Gas
 • We lopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Netbeheerders werken zich een slag in de rondte om het net uit te breiden. Maar is dat wel de oplossing? “Het elektriciteitsnet is alleen op papier vol.”
  Systeemintegratie
 • Voor een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem is systeemintegratie nodig. Hoe doen we dit succesvol? Ons symposium op 12 mei ging over de échte waarde van systeemintegratie. Systeemintegratie gaat niet alleen om technische, maar ook om economische, sociaal-maatschappelijke en juridische factoren.
  Systeemintegratie
 • Op 31 mei 2022 heeft het Platform Groen Gas haar Meerjarenprogramma aangeboden aan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie.
  TKI Nieuw Gas