Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Na een jaar succesvol testen is de DOT-windturbine weer verwijderd van zijn monopaal-fundatie. Tijdens installatie en operatie van deze offshore test set-up is de afgelopen tijd de zogenoemde Slip Joint verbinding getest.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • In recent onderzoek hebben belangrijke industriële stakeholders aangegeven welke innovaties nodig en realistisch zijn. Het gaat om innovaties waarbij verwacht wordt dat realisatie op de korte termijn mogelijk is. Het onderzoek is in opdracht van de “werkgroep 75%” van de Industrietafel van het Klimaatakkoord  uitgevoerd.
  TKI Energie en Industrie
 • TKI Nieuw Gas, één van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie, is een netwerkorganisatie met deelnemers die afkomstig zijn van bedrijven uit de gas- en industriesector en van kennisinstellingen en overheden.
  TKI Nieuw Gas
 • Now you can share your views on the proposal for a partnership on Clean Hydrogen, as part of 12 proposed institutionalised partnerships under Horizon Europe, the next EU research and innovation programme (2021-2027).
  TKI Nieuw Gas
 • In samenwerking met het Geo-energie consortium dat op de programmalijn Geo-energie van het TKI Nieuw Gas actief is, is een website ingericht met een uitgebreid overzicht van informatie op het terrein van de geo-energie, zoals geothe
  TKI Nieuw Gas
 • De campagne 'Iedereen doet wat' is in volle gang. Als Topsector Energie onderschrijven we natuurlijk de oproep om allemaal mee te doen. Want, zelfs al voelt het niet altijd zo, alle kleine en grote beetjes helpen. Onze focus is om innovaties te stimuleren, om de energietransitie te versnellen. Maar dat kan niet zonder dat iedereen meedoet.
  Topsector Algemeen
 • NWO facilitates excellent, curiosity-driven disciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary research. ENW PPS Fund
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • Uptempo! organiseerde op 5 september jl. de werksessie ‘Opschalen met Platformen’. In deze interactieve bijeenkomst werd met platformen, netwerken en incubators verkend welke kansen er zijn om aanbieders van technologische oplossingen nog beter te bedienen.
  TKI Urban Energy
 • In Noord-Nederland ontwikkelt waterstof zich tot alternatieve energiedrager. Onder meer vervoersmaatschappij Qbuzz en de Groningse milieudiensten kiezen voor vervoer op waterstof. Maar zonder goede technici staan de wagens toch stil. Energy College speelt hierop in met de mbo-module Waterstoftechnologie.
  Human Capital Agenda
 • Sinds 1 juli is de subsidieregeling geo-energie open. Partijen kunnen tot en met 8 oktober subsidie aanvragen. Bedrijven en kennisinstellingen die nieuwe kosten efficiënte, veilige en robuuste ideeën ontwikkelen voor geothermie (dieper dan 1500m) en ondergrondse energieopslag (dieper dan 500 meter) kunnen subsidie aanvragen.
  TKI Nieuw Gas