Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Bent u een innovatieve MKB-onderneming in de energiesector? En wilt u risicokapitaal aantrekken om de hoge ontwikkelingskosten van uw innovatie te financieren?
  TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Begin mei (zie hier) presenteerden we een eerste overzicht van waterstofprojecten in Nederland. Intussen hebben we een update gemaakt vanwege het grote aantal reacties op de vorige lijst.
  TKI Nieuw Gas
 • &Flux en partners (OCAP/Linde, Gasunie, Glastuinbouw Nederland, Milieufederaties Noord- and Zuid-Holland and Provincie Zuid-Holland) lanceren binnenkort een nieuwe website over CCU (Carbon Capture & Utilization, ofwel afvang en hergebruik van CO2) Nederland en ook internationaal.
  TKI Nieuw Gas
 • De netbeheerders hebben samen met de overheid en andere Klimaatakkoord-partners uitgesproken dat ze waterstof vanaf 2030 als mogelijke extra oplossing willen kunnen inzetten voor het duurzaam verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Om te kunnen voldoen aan de Klimaatakkoord-afspraken en om de kabinetsvisie waterstof in de praktijk
  TKI Nieuw Gas
 • Voor 2050 moeten alle Nederlandse woningen van het aardgas af. Desondanks loopt de verduurzaming van woningen nog geen storm.
  TKI Urban Energy
 • Deze NWO Call for Proposals richt zich op innovaties voor wind- en zonne-energie. Voor windenergie richt het zich op: Efficiëntie en kostenreductie
  TKI Wind op Zee
 • Bent u actief in innovatie? Staan u en uw organisatie ook voor de Nederlandse verduurzamingsopgaven richting 2030 en 2050? Wilt u hierover van gedachten wisselen met collega’s uit verschillende disciplines? Noteer dan alvast de Werkconferentie Topsector Energie op 24 november in uw agenda.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Eerder dit jaar was de subsidie ​​voor het inhuren van innovatiemakelaars in een maand tijd op. Veel MKB-ondernemers vroegen een financiële bijdrage aan. De Topsector Energie heeft nu besloten om extra subsidiebudget beschikbaar te stellen.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Intense samenwerking in Learning Communities tussen bedrijfsleven en onderwijs is nodig voor innovatie en om voldoende vakmensen op te leiden. Vindt John Baken, tot voor kort projectmanager bij het TKI Wind op Zee.
  TKI Wind op Zee, Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • Baanbrekend mkb: Solarge
  TKI Urban Energy