Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • TNO heeft recent een overzicht gemaakt van al haar activiteiten op het terrein van waterstof. Hierin staan de activiteiten van TNO en ECN part of TNO. Het overzicht bevat de volgende programmalijnen: waterstofproductie, infrastructuur, opslag, synthetische brandstoffen, brandstofcellen en waterstofsysteemstudies.
  TKI Nieuw Gas
 • In de periode van 2012 tot en met 2018 is er binnen de Topsector Energie ongeveer 2 miljard euro geïnvesteerd in ruim 2.600 energie-innovatieprojecten. Deze cijfers komen naar voren in de Terugblik in Cijfers 2012-2018 die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) namens de Topsector Energie is samengesteld.
  Topsector Algemeen
 • Op 2 juli verzamelden zich zeven innovatieve aanbieders en vijf woningcorporaties voor een matchmakingsessie in Utrecht.
  TKI Urban Energy
 • Wind op zee speelt een grote rol in de energietransitie
  TKI Wind op Zee
 • Bent u een ondernemer in de energiesector? Wilt u advies over hoe en waar u financiering kunt vinden voor uw innovatie? Sinds 1 juli 2019 kunt u terecht bij het FinancieringsLoket voor een gesprek.
  Topsector Algemeen
 • In de afgelopen maanden heeft een kernteam van deskundigen aan de opzet van een Meerjarenprogramma Waterstof gewerkt. Dit programma geeft invulling aan de innovatiebehoeften die uit het Klimaatakkoord naar voren komen op het gebied van waterstof. Bijgaand vindt u het concept-document ter consultatie.
  TKI Nieuw Gas
 • Door Ekinetix en Stratelligence is een eerste verkenning uitgevoerd. Wat zijn de kansen voor het bedrijfsleven? En welke mogelijkheden bestaan er om de Nederlandse positie op het gebied van waterstof te versterken?
  TKI Nieuw Gas
 • Energy transition means innovation. The TKI Wind op Zee Program supports many projects on the challenges of a fully renewable energy system, such as cost reduction, system integration and the environment. In our new newsletter section ‘Project in the Spotlight’, we would like to inform and inspire you with insights on our innovation projects.
  TKI Wind op Zee
 • Project and Site Description Hollandse Kust (noord) The Project and Site Description (PSD version April 2019) and appendices are designed to help any party with an interest in the Hollandse Kust (noord) Wind Farm Site V in the Netherlands. Several documents are available on the RVO website.
  TKI Wind op Zee
 • Baanbrekende MKB: Albatrozz
  TKI Wind op Zee