Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • In het Klimaatakkoord wordt het gezamenlijk advies van de topsectoren Creatieve Industrie en Energie en team ICT aan Ed Nijpels meegenomen. Het advies gaat over centraal stellen van mensen bij de klimaatuitdagingen en maatschappelijke vraagstukken.
  TKI Energie en Industrie
 • Lagetemperatuuraardwarmte (LTA) en het Mijnwater-concept (MW) zijn twee innovatieve en relatief onbekende verwarmingsconcepten die potentieel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie in Nederland.
  TKI Urban Energy
 • The WindDays 2018 were again a success. Thanks to all of you who participated in this event. During the two days, we have seen many interesting presentations and a lot of networking at the exhibition floor. We are looking forward to 2019!  
  TKI Wind op Zee
 • De energiesector kampt met een groot en groeiend tekort aan goed opgeleide professionals.  Onderwijs, ondernemers en overheid werken intensief samen om de gestelde klimaatdoelen te kunnen realiseren.
  Human Capital Agenda
 • Woningcorporatie Bo-Ex brengt samen met haar consortiumpartners van ‘Inside Out’ een uniek verduurzamingsexperiment in de praktijk: aan de Henriëttedreef in Utrecht wordt het eerste, bewoonde appartement aangepakt volgens het Inside Out renovatiesysteem.
  TKI Urban Energy
 • Vanaf 2 juli 2018 zijn er weer vijf subsidieregelingen voor energie- en klimaatinnovaties open binnen de Topsector Energie. Indienen is nu mogelijk. Doel van deze regelingen is om Nederland schoner en economisch sterker te maken. De gevraagde innovaties gaan bovendien over energiebesparing en slimme inpassing.
 • Bij verandering door digitalisering denkt men te vaak nog aan toekomstige beroepen. Het gebeurt echter nu al; digitalisering raakt mensen nu in hun werk en heeft beroepen al veel veranderd. Met de film “Beroepen in transitie” brengen de Topsectoren dit in beeld. De film is getoond tijdens de Jaarconferentie Techniekpact op 18 juni 2018.
  Digitalisering, Human Capital Agenda
 • Baanbrekend MKB
  TKI Wind op Zee
 • De komende jaren wordt een toenemende vraag naar koeling verwacht, onder meer door klimaatverandering, betere isolatie van gebouwen, vergrijzing en hogere verwachtingen van comfort door gewenning aan gekoelde ruimtes. De komende jaren gaan onze gebouwen en wijken van het gas af.
  TKI Urban Energy
 • Eind mei verscheen de white paper Offshore systeemintegratie als transitieversneller op de Noordzee. Het programma richt zich op slimme koppelingen tussen offshore windenergie en gasinfrastructuur. Kwartiermaker René Peters (TNO en TKI Nieuw Gas) licht de potentie toe.
  TKI Nieuw Gas